Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Anna Staszewska, 04.06.2014 , Tagi: PTCHEM, chemia
W dniach 14-18 września 2014 r. odbędzie się 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Głównym organizatorem Zjazdu jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, a współorganizatorami: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gościem specjalnym Zjazdu będzie Profesor Ei-ichi Negishi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2010 roku.

Po raz pierwszy w historii naukowych spotkań Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zjazd jest organizowany  wspólnie przez dwa Oddziały Towarzystwa: Częstochowski i Łódzki.

Podczas Zjazdu będzie można uczestniczyć w wielu wykładach oraz dyskusji panelowej, w międzyczasie odbywać się będą obrady, prowadzone w dwunastu Sekcjach. Jednocześnie obradować będą trzy sympozja: 

  • „Krystalochemia”, które związane jest z obchodzonym w 2014 r. Międzynarodowym Rokiem Krystalografii; 
  • „Nowe krystaliczne materiały funkcjonalne” organizowane przez Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów;
  •  „Biotechnologia dla Chemii”, które jest  realizacją przez Konsorcjum Naukowe „Zielona Chemia” projektu pt. „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”. 

 

Miejscem otwarcia Zjazdu, obrad sekcyjnych i plenarnych, sesji plakatowych oraz spotkań towarzyszących będą: Filharmonia Częstochowska, sale wykładowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, gmach Wydziału Nauk Społecznych i Centrum Sportowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz sale wykładowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Podczas Zjazdu będzie można również uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących:

  • Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16, wtorek, 16 września, godz. 18.30 (informacja o koncercie). 
  • Spotkaniu towarzyskim Sekcji Studenckiej – Club Mohito, ul. Dekabrystów 41 (w pobliżu domów studenckich), środa, 17 września, godz. 19.30 (https://pl-pl.facebook.com/ClubMohito). 
  • W spektaklu pt. Tango FM – Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, środa, 17 września, godz. 19.00, cena biletu: 20 zł (informacja o spektaklu). 
  • Bezpłatnych pokazach w Planetarium Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (http://www.kino-sferyczne.pl), Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, IV piętro, ul. Armii Krajowej 13/15, środa, 17 września, wejścia w grupach max. 30-os. o godz. 16.00, 16.45, 17.30 i 18.15. Zapisy podczas rejestracji w Biurze Zjazdu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej
57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

 

 

Źródła

http://ptchem2014.czest.pl

KOMENTARZE
Newsletter