Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bioelektra Group: polska firma zwycięzcą międzynarodowego konkursu „The Circulars 2017”
W ramach prestiżowego, międzynarodowego konkursu „The Circulars”, technologia przetwarzania odpadów stworzona przez polską spółkę Bioelektra Group uznana została za najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, stymulujące rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Celem konkursu „The Circulars” jest docenienie osób i firm z całego świata, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie dotyczące efektywnego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych. Wręczenie nagród w ramach III edycji tego konkursu nastąpi 16 stycznia 2017 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Bioelektra Group – zwycięzca w kategorii „The Dell Circular Economy People’s Choice Award” – jest polską firmą, zajmującą się inwestycjami z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju. Bioelektra jest także właścicielem i operatorem zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych wykorzystującego od kilku lat jej innowacyjną technologię.

– To wyjątkowa nagroda. Wygraliśmy dzięki głosom internautów z całego świata. Typując nas do grona finalistów, jury konkursu uznało, że należymy do ekskluzywnego grona firm, które najlepiej spełniają założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. – powiedział Jarosław Drozd, Prezes Zarządu Bioelektra Group.

Opracowana w Polsce, opatentowana technologia firmy Bioelektra Group wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji, a następnie w pełni automatycznie sortowane na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia jest bezemisyjna, redukuje powstawanie gazów cieplarnianych i ślad węglowy oraz praktycznie eliminuje składowanie odpadów. Jednocześnie technologia ta pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu na świecie, w tym celów zakładanych przez Unię Europejską na rok 2030.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) - pozwala odzyskać z odpadów najbardziej wartościowe surowce i przetworzyć je ponownie na produkty. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie.

Każdy etap procesu technologicznego jest przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Podczas przetwarzania odpadów nie dochodzi do emisji przykrych zapachów – pozwala to zbliżyć zakład do źródła odpadów, co minimalizuje koszty ponoszone na logistykę i transport odpadów. Rozwiązanie to jest korzystne również z punktu widzenia lokalnych społeczności, może być stosowane do każdego rodzaju odpadów segregowanych lub nie-segregowanych i pozwala na obniżenie kosztów systemu zarządzania odpadami. Instalacja podczas eksploatacji nie jest uciążliwa dla otoczenia, więc jest łatwiej akceptowana niż tradycyjne sposoby przetwarzania śmieci.

Technologią Bioelektra Group zainteresowały się już m.in. takie kraje jak: USA, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Turcja, Arabia Saudyjska, Argentyna, Chile i Chiny. 

KOMENTARZE
Newsletter