Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biofarmaceutyczna spółka Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect
Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – zadebiutowała dziś na rynku NewConnect. Wrocławska spółka stała się tym samym kolejnym reprezentantem zyskującej w ostatnich latach na popularności branży biotechnologicznej dostępnym dla inwestorów giełdowych. Od dziś możliwy jest handel akcjami pierwszej polskiej firmy opracowującej innowacyjne leki biologiczne.

 

 

Pure Biologics rozwija platformy technologiczne – PureSelect2 i PureApta – będące podstawowymi narzędziami, w oparciu o które poszukiwane są nowe leki biologiczne. Innowacyjne platformy do selekcji cząstek aktywnych wykorzystywane są przez spółkę zarówno we własnych innowacyjnych projektach terapeutycznych, jak i do badań kontraktowych realizowanych na zlecenie firm farmaceutycznych. Pure Biologics jest jedną z kilkunastu firm na świecie firm dysponujących tego typu generatorami aktywnych cząsteczek.

W segmencie innowacyjnym spółka dywersyfikuje ryzyko naukowe, angażując się zarówno w poszukiwanie oryginalnych leków biologicznych (projekty o wyższym ryzyku, ale również bardzo wysokim potencjale komercyjnym), jak i inne metody terapii oraz rozwiązania służące diagnostyce (niższe ryzyko przy nadal wysokim potencjale biznesowym).

– Debiut giełdowy to dla nas nowy etap rozwoju. Od powstania firmy w 2010 r. finansowała się ona w pełni samodzielnie, ze środków wypracowanych w drodze realizacji zleceń dla firm zewnętrznych. W latach 2017-2018 pozyskaliśmy ok. 45 mln zł wsparcia grantowego na realizację własnych projektów innowacyjnych, a rynek kapitałowy ułatwia nam pozyskanie od inwestorów niezbędnego wkładu własnego. Oczekujemy, że w wyniku rozwoju naszych projektów wartość firmy w kolejnych latach istotnie wzrośnie – zapowiada dr Filip Jeleń, współzałożyciel, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pure Biologics S.A.

W 2017 r. wśród dziesięciu leków o najwyższej globalnej sprzedaży, aż siedem stanowiły leki biologiczne, a zaledwie trzy leki chemiczne. Łączna wartość sprzedaży tych pierwszych wyniosła 64,7 mld USD, podczas gdy w przypadku drugiej kategorii było to 22,1 mld USD. Również trendy związane z uzyskiwanymi w transakcjach na rynku biotechnologicznym wycenami projektów wskazują na rosnącą wartość projektów biologicznych.

W ramach segmentu innowacyjnego Pure Biologics rozwija dwa projekty lekowe: Multi Body (potencjalny lek immunoonkologiczny na nowotwory jelita grubego i odbytu) oraz Pure Activator (potencjalny lek immunoonkologiczny na nowotwory płuc). Pierwszy z nich ma szansę wejść do badań klinicznych w 2023, a drugi w 2024 r.

– Nasze własne lekowe projekty innowacyjne rozwijamy nie tylko w bardzo ciekawym z punktu widzenia komercyjnego obszarze leków biologicznych, ale również w wyjątkowo gorącym w ostatnich latach obszarze immunoonkologii. Co do zasady nasza strategia zakłada komercjalizację projektów po wejściu do badań klinicznych, ale w przypadku pierwszych programów możemy zdecydować się na sprzedaż lub licencjonowanie ich partnerowi na wcześniejszym etapie. Pozwoliłoby nam to potwierdzić potencjał naszych technologii zarówno w oczach inwestorów, jak i przedstawicieli branży. Potencjał komercyjny w obu przypadkach może nawet na przedklinicznym etapie wynosić kilkanaście-kilkadziesiąt milionów złotych – wyjaśnia Filip Jeleń.

Ponadto wrocławska spółka pracuje nad dwoma oryginalnymi projektami z obszarów terapii medycznych oraz diagnostyki. Pierwszy z nich (projekt Apta Pheresis) polega na opracowaniu specjalnego filtra biomolekularnego do aferezy pacjentów cierpiących na Zespół Devica. W oparciu o technologie Pure Biologics ma powstać urządzenie medyczne służące do filtrowania krwi chorych pacjentów i wyłapywania z niej patogennych komórek. Drugi z projektów (Uro Screen) to przesiewowy test diagnostyczny służący do wykrywania raka pęcherza moczowego. Komercjalizacja pierwszego z projektów ma zgodnie z realizowanym harmonogramem nastąpić w 2023, a drugiego wcześniej, bo w 2022 r.

W ramach segmentu usługowego Pure Biologics realizuje badania kontraktowe na zlecenie firm zewnętrznych. Ta część biznesu już od kilku lat jest rentowna i przyciąga coraz więcej coraz bardziej rozpoznawalnych partnerów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. We wrześniu 2018 r. wrocławska firma rozpoczęła realizację zlecenia dla notowanej na głównym rynku GPW Celon Pharmy.

Pure Biologics zatrudnia obecnie ponad 60 specjalistów, z których ok. 40 proc. posiada stopień naukowy doktora. Firma ma do dyspozycji 1000 m2 infrastruktury laboratorynej wynajmowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym, co gwarantuje elastyczność kosztową oraz dostęp do najwyższej klasy sprzętu laboratoryjnego bez ponoszenia istotnych nakładów finansowych.

Założycielem i głównym akcjonariuszem spółki jest dr Filip Jeleń. Przez 15 lat pracował jako naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytucie Medycyny Molekularnej w Stanach Zjednoczonych (ang. The Brown Foundation Institute of Molecular Medicine for the Prevention of Human Diseases at The University of Texas Health Science Center at Houston, Texas, USA) w grupie laureata nagrody Nobla. Przewodniczył projektom dofinansowanym ze środków publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter