Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BioMaxima S.A. coraz silniejszym podmiotem w segmencie mikrobiologii w Europie Środkowo-Wschodniej
BioMaxima S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, połączyła się z BIOCORP Polska Sp. z o.o., podmiotem wyspecjalizowanym w dynamicznie rosnącym segmencie mikrobiologii przemysłowej. To kolejny krok – po nabyciu 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR – mający na celu zdobycie przez BioMaxima dominującej pozycji na rynku mikrobiologii w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W drugiej połowie listopada b.r. BioMaxima sfinalizowała transakcję nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR specjalizujących się w sprzedaży m.in. aparatury, odczynników, testów mikrobiologicznych i wyposażenia laboratoriów, za cenę 160 tys. euro. W 2015 roku przychody QIAS MED oraz ISTAR wyniosły łącznie 770 tys. euro.

- Naszym priorytetem jest umocnienie pozycji BioMaxima w segmencie mikrobiologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Z tego względu zdecydowaliśmy się na przejęcie dwóch spółek rumuńskich QIAS MED oraz ISTAR, które wraz z naszą spółką Roco Sistem, wejdą w skład nowego podmiotu BioMaxima Romania srl. Mamy nadzieję, że jego powołanie przyczyni się do znaczącego zwiększenia obecności BioMaxima na bardzo perspektywicznym rynku rumuńskim. Szacujemy, że w przyszłym roku przychody ze spółek rumuńskich powinny wynieść około 5 mln zł przy zachowaniu rentowności na poziome co najmniej 10% – mówi Henryk Lewczuk Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Jak wynika z danych BioMaxima, w 2015 roku rynek diagnostyki laboratoryjnej w Rumunii zanotował wzrost o 4,6%, osiągając wartość 140 mln euro. Zdecydowana przewaga sektora publicznego, w połączeniu ze stosunkowo niewielką konkurencją w sektorze prywatnym, sprawiają, że Rumunia stanowi obecnie niezwykle atrakcyjny kierunek rozwoju dla spółek działających w sektorze mikrobiologii i szerzej, diagnostyki in vitro.

Ponadto, w dniu 1 grudnia 2016 r. sąd zarejestrował połączenie BIOCORP Polska z BioMaxima, zgodnie z umową podpisaną w sierpniu br.pomiedzy udziałowcami BIOCORP oraz znaczącymi akcjonariuszami BioMaxima. W ramach transakcji udziałowcy BIOCORP otrzymali 690.000 akcji BioMaxima, w zamian za 100% udziałów w BIOCORP oraz dopłatę w wysokości 0,20 zł na jedną nowoutworzoną akcję. Wspólnicy BIOCORP zobowiązali się do niesprzedawania akcji BioMaxima, w terminie 18 miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25 listopada b.r. Z chwilą rejestracji połączenia Łukasz M. Urban, dotychczasowy Prezes Zarządu BIOCORP Polska, został Wiceprezesem Zarządu BioMaxima.

- Dzięki połączeniu z BIOCORP, BioMaxima umocni swoją pozycję w segmencie mikrobiologii, w szczególności w dynamicznie rosnącym segmencie mikrobiologii przemysłowej dedykowanej kontroli żywności, rynkowi kosmetycznemu, farmaceutycznemu oraz kontroli wody, w której specjalizował się BIOCORP. Spodziewamy się, że w wyniku połączenia obu spółek, udział mikrobiologii w przychodach BioMaxima zwiększy się do około 50%. Od tej pory również na każdym rynku eksportowym, gdzie BioMaxima była obecna z produktami z segmentu mikrobiologii klinicznej, będziemy chcieli zaoferować także produkty z segmentu mikrobiologii przemysłowej. To otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości rozwoju – mówi Łukasz M. Urban, założyciel BIOCORP Polska Sp. z o.o. i obecnie Wiceprezes Zarządu BioMaxima S.A.

Zarząd BioMaxima oczekuje, że w 2016 roku skonsolidowane przychody BioMaxima przekroczą 30 mln zł, natomiast w perspektywie 4-5 lat wzrosną o kolejne 50%. wobec poziomu z 2017 roku. Poprawa wyników finansowych będzie możliwa dzięki efektowi synergii po połączeniu z BIOCORP m.in. w zakresie istotnego zwiększenia ilości klientów krajowych w segmencie przemysłowym, lepszej wydajności produkcji, poprawie konkurencyjności produktów oraz jeszcze silniejszej sieci międzynarodowej dystrybucji. Pierwsze efekty synergii powinny być widoczne jeszcze w tym roku dzięki już pozyskanym zamówieniom eksportowym na asortyment BioMaxima od dotychczasowych kontrahentów BIOCORP.

Po połączeniu z BIOCORP BioMaxima planuje także kontynuować działania badawczo-rozwojowe w obszarze mikrobiologii, co będzie m.in. możliwe dzięki już otrzymanym dotacjom unijnym na opracowanie nowych testów do oznaczania lekowrażliwości oraz na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter