Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Brazylia i Centralna Europa – liczne podobieństwa i ogromny potencjał motorem napędzającym współpracę
Brazylijski sektor life science przechodzi niezwykły okres w swojej historii. Ostatnie lata wyróżniły się realizacją polityki gospodarczej sprzyjającej przedsiębiorstwom działającym w dziedzinie ochrony zdrowia oraz biotechnologii. Wykorzystano formułę bezzwrotnych funduszy, tworzono programy rządowe wspierające umiędzynarodowienie sektora oraz promowanie interakcji pomiędzy uczelniami wyższymi a przemysłem.

Brazylia jest obecnie globalnym graczem na rynkach biogospodarki i biotechnologii. Większość brazylijskich firm biotechnologicznych to małe i mikro-przedsiębiorstwa, które opierają swoje działania na pracy dobrze wykształconych specjalistów. Firmy te są również bardzo młode: 63% z nich powstało po 2000 roku, a 40 % już po 2005 roku. Ten znaczący wzrost ich liczby wskazuje na wysoki potencjał rozwoju tego sektora.

Należy zauważyć, że większość brazylijskich firm z sektora life science jest zorientowanych na innowacje. Jednakże ten innowacyjny potencjał nie jest jeszcze odzwierciedlany przez znaczący wzrost wyników ekonomicznych.

Kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost brazylijskiego rynku jest działalność inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych. Około 50,3% firm z sektora biotechnologicznego w Brazylii korzysta z pomocy inkubatorów (30,3%) lub wywodzi się z niego (20%). Dzięki takiemu stymulującemu i wspierającemu otoczeniu, jak również bardzo dobrze zorganizowanym środkom publicznym, wiele firm rozwija się w krótkim czasie i jest w stanie przezwyciężyć początkowe trudności. Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi jest kolejnym znaczącym i przynoszącym namacalne rezultaty czynnikiem wzrostu, rokującym bardzo optymistycznie dla przyszłości sektora. Zjawiskiem o stosunkowo niewielkiej skali w brazylijskim sektorze life science jest finansowanie przez Venture Capital, jednak badania wskazują, że tego rodzaju formy finansowania inwestycji staną się tam bardziej popularne w ciągu najbliższych lat.

Jaki jest typowy model biznesowy brazylijskiej firma z sektora life science? Według badań (zrealizowanych w formie kwestionariusza, który został rozprowadzony wśród bio‑przedsiębiorców działających w tym kraju), 66% z nich sprzedaje produkty opracowane wewnątrz firmy. Liczba ta pokazuje, jak wiele z nich rozwija swoje oryginalne produkty. Jest to bardzo dobry wyznacznik innowacyjności wśród tych przedsiębiorstw. Tylko 18% z nich sprzedaje produkty opracowane przez zewnętrzne podmioty. Różne usługi świadczone są przez 62% brazylijskich firm life science, podczas gdy 8% czerpie korzyści z licencjonowania swoich technologii.

Brazylijskie firmy biotechnologiczne oparły swoją działalność przede wszystkim na imporcie - prawie 86% podmiotów korzysta z produktów zagranicznych. W tym samym czasie, około 25% z nich eksportuje swoje wyroby, głównie na tereny Ameryki Łacińskiej. Ponad 50% zamierza podjąć się eksportu w przyszłości.

Brazylijski rynek biotechnologiczny ma podobne parametry gospodarcze do środkowoeuropejskiego. Między innymi dużą ilość młodych firm, zorientowanie przedsiębiorstw na innowacje i korzystanie z bezzwrotnych funduszy (w przypadku Europy pochodzą one często z Unii Europejskiej). Przedsiębiorstwa tworzące sektor life science w Europie Środkowej aktywnie współpracują z podobnymi podmiotami z Europy Zachodniej. Z kolei Brazylia zdołała rozwinąć imponującą infrastrukturę. Dlatego współpraca pomiędzy brazylijskimi i europejskimi firmami może okazać się korzystna dla obu stron - to stwierdzenie odnosi się nie tylko do branży farmaceutycznej, ale do całej szeroko rozumianej sfery biotechnologicznej.

KOMENTARZE
Newsletter