Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Celon Pharma S.A. podbije polską giełdę?
W poniedziałek, 12 września 2016 r., spółka Celon Pharma S.A., zintegrowana firma farmaceutyczna wytwarzająca specjalistyczne leki, zorganizowała w Warszawie spotkanie prasowe, którego przyczynkiem było opublikowanie trzy dni wcześniej prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii B. Cena maksymalna ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję.

 

- 29 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Celon Pharma S.A., a jego opublikowanie oznacza, że firma jest na ostatniej prostej w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych - zapowiada Małgorzata Siewierska, odpowiadająca w spółce za kontakt z mediami.  

 

Wizytówka i portfolio firmy

Celon Pharma S.A. wykazuje się dużym doświadczeniem na wszystkich trzech podstawowych strategicznych obszarach, którymi powinna się legitymować firma farmaceutyczna, tj. wytwarzanie leków, sprzedaż i marketing oraz rozwój nowych technologii. Jest to firma zintegrowana - posiada swoje laboratoria badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze oraz działy sprzedażowo-marketingowe. Z 245 pracowników firmy, aż 62 to pracownicy działów R&D (40% osób z tytułami doktora, głównie chemicy, biochemicy, biolodzy molekularni). Poniżej fotografia zespołu badawczo-rozwojowego.

Celon Pharma posiada 20 partnerów naukowych w kraju i zagranicą, najszerzej współpracując z łódzkim UMED-em oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wysyła swoje leki do 7 krajów, a do końca 2017 r. może nawet podwoić liczbę światowych rynków docelowych. Spółka pracuje w obrębie czterech obszarów terapeutycznych - najszerzej w dziedzinie onkologii (innowacyjne terapie celowane, które mają być bardziej skuteczne i lepiej tolerowane przez pacjentów niż dotychczas stosowane terapie), chorób metabolicznych (otyłość i cukrzyca typu 2), chorób zapalnych (nowe, pozbawione działań niepożądanych sposoby leczenia przewlekłych chorób zapalnych, które charakteryzować się będą komfortową dla pacjentów drogą podawania terapeutyków, m. in. w przypadku chorób związanych z układem oddechowym), neurologii (m. in. schizofrenia, demencja, pląsawica Huntingtona, depresja). 

Firma działając od 2002 r. skupiała się na rozwoju klasycznych leków generycznych i w taki sposób zdobywała pierwszy kapitał. Poniżej przedstawienie tej podstawowej oferty spółki: 

Kilka lat temu Celon Pharma S.A. musiała jednak zmienić taktykę ze względu na obserwowaną erozję tych klasycznych leków generycznych i w konsekwencji zajęła się tzw. lekami generycznymi plus, z jednej strony wykorzystującymi znane już substancje, a z drugiej - wyróżniającymi się istotnymi przewagami konkurencyjnym i będącymi trudnymi do skopiowania. Dobrym tego przykładem są leki wziewne w postaci suchego proszku, wykorzystuyjące substancje czynne, tj. tiotropium czy też inne kombinacje substancji o działaniu antycholinergicznym (światowa wartość rynku leku tiotropium szacuje się na ok. 5,5 mld USD rocznie). 

- Generyki to proste technologicznie, zwykłe tabletki, a dla nas najważniejsze są te trudno wytwarzalne leki. I tak produktem, który dał nam dużą siłę i pozwolił rozwinąć skrzydła jest tzw. generyk plus, posiadający dodatkowe bariery wejścia dla konkurencji, określany też mianem leku hybrydowego - Salmex. Wprowadziliśmy go na rynek w 2013 r. i już w pierwszym roku po wprowadzeniu uzyskaliśmy wartość sprzedaży niemalże 30 mln zł., a w roku 2015 obroty zbliżały się do kwoty 70 mln zł. Jak widać, jesteśmy już dostępni na ogromnym rynku leków oddechowych, który globalnie szacuje się na kilkadziesiąt miliardów dolarów. Z naszym produktem przygotowujemy się powoli do ekspansji na rynki światowe - podkreśla Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. 

- Pomimo, że produkt nie posiada ochrony patentowej, na rynku nie mamy innych odpowiedników. Tylko my jesteśmy w posiadaniu odpowiednika produktu referencyjnego, w pełni wymienialnego. Dodatkowo wprowadziliśmy kilka udoskonaleń. Największą innowacją marketingową było trwałe umieszczenie na produkcie etykiety z krytycznymi krokami techniki inhalacji, bardzo przydatnej dla pacjentów używających tego typu leku po raz pierwszy - kontynuuje Manowski.  

Aktualnie spółka prowadzi też kilka znaczących projektów:

- CELONKO - "Opracowanie nowoczesnych technologii biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFCR", projekt dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 38 613 623 zł, 

- NATco - "Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych", projekt dofinansowany z funduszy NCBR w wysokości 4 010 000 zł, 

- NoteSzHD - "Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych", projekt dofinansowany  ze środków NCBR w wysokości 26 730 836 zł, w ramach programu STRATEGMED. 

 

Wyznaczniki sukcesu

Szybkie tempo wzrostu osiągane na polskim rynku, ogromny potencjał rozwoju na globalnym rynku, doskonałe wyniki finansowe oraz polityka dywidendowa - to podstawowe atuty inwestycyjne spółki. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.

Celem emisji akcji serii B jest pozyskanie środków na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju spółki.

- Generujemy silny strumień pieniędzy i dotychczas sami finansowaliśmy swój rozwój. Nasze ambitne plany rozwoju zarówno w obszarze leków generycznych plus, jak i projektów innowacyjnych mają ogromny potencjał. Cele emisji posiadają identyczny priorytet, ale zgodnie z harmonogramem planu inwestycyjnego, w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt związany z rozwojem technologicznym i rynkowym leku Salmex oraz rozbudową mocy wytwórczych w zakresie leków wziewnych - mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

 

Cel: innowacje

Firma stawia również na rozwój leków innowacyjnych. Obecnie w portfolio spółki znajduje się 12 projektów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A. Są to zarówno nowe terapie o już rozpoznanym mechanizmie działania, jak i nowe, dotychczas niestosowane cząsteczki. - Innowacje to wizja naszej przyszłości. Inwestujemy w rozwój farmaceutyków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych i zapalnych, bo wierzymy, że nasze leki będą skuteczną odpowiedzią na najważniejsze wyzwania kliniczne i ułatwią pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii - komentuje Maciej Wieczorek. 

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), na podstawie którego spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE. Dzięki zawarciu umów o współpracy z firmami: Lupin Atlantis Holding S.A. oraz Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, produkt Celon Pharma S.A., lek Salmex będzie już wkrótce dostępny na wszystkich największych światowych rynkach w tym: USA, Kanadzie, Meksyku oraz w krajach UE, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, Szwecji, Rumunii, a także Norwegii. Celon Pharma S.A. podpisała również umowę ze spółką Simcere Jiangsu obejmującą rynek chiński.

 

Wyniki finansowe

W 2015 roku spółka wypracowała już 107,5 mln zł przychodów, 47,2 mln zł EBIT oraz 37,2 mln zł zysku netto. W samym pierwszym półroczu 2016 r. spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 24,2 mln zł netto. Na uwagę zasługuje zdolność firmy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Choć spółka nie posiada sformalizowanej polityki dywidendowej, kierując się dotychczasową praktyką, Zarząd przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20-50% zysków rocznych. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem, w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji.

Bez wątpienia silny wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zwiększenia skali działalności oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży leku Salmex, który to w 2015 r. miał 62% udziału w strukturze sprzedażowej Celonu. Na kluczowych rynkach światowych nie ma jeszcze produktu spółki, a ta już otrzymuje znaczące przychody płynące ze współpracy zagranicznej. W pierwszym półroczu 2015 r. spółka otrzymała płatność w wysokości 4 mln USD z tytułu umowy z Lupin, w drugim półroczu 2015 r. - 1 mln EUR z tytułu umowy z Glenmark, a w pierwszym kwartale 2016 r. - 3 mln USD od Simcere. - To pokazuje, że globalni gracze farmaceutyczni nie chcą z nami rywalizować - chcą współpracować i są w stanie wyłożyć na stół naprawdę duże pieniądze, które my z pożytkiem zainwestujemy - kwituje Manowski.   

 

Oferta publiczna 

Kapitał spółki dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Celon Pharma zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Przy założeniu subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji free float spółki wyniesie 33%. 

- Cel jest prosty - chcemy zrobić największą ofertę publiczną na polskiej giełdzie w tym roku i wierzymy, że nam się to uda. Po tej nawet już wstępnej odpowiedzi inwestorów, z którymi mieliśmy się okazję spotykać w ostatnich tygodniach wydaje się, że nasza oferta była tą spodziewaną i pożądaną przez inwestorów, którzy zaufali nam zważywszy na sukces poprzedniej spółki Macieja Wieczorka, czyli Mabionu.  - przekonuje dr Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski i dodaje - To czego do tej pory w znakomitej większości ofert nie mieliśmy jest fakt, że spółka chce przeznaczyć środki w przeważającym stopniu na badania i rozwój. To jest firma innowacyjna, wyczekiwana przez inwestorów. 

 

Harmonogram oferty wygląda następująco:

  • 13-19 września, do godz. 23:59 - zapisy dla Inwestorów Indywidualnych,

  • 13-20 września, do godz. 15:00 – budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,

  • 20 września – podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji,

  • 21-23 września – zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych,

  • 27 września – przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji
    w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW,

  • około 14 października – pierwszy dzień notowań PDA na GPW.

Prospekt emisyjny spółki został opublikowany na stronach internetowych oferującego oraz Celon Pharma. 

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter