Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Chromatografia, czyli cuda w laboratorium
Chromatografia wykorzystywana jest w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to metoda analityczna, drugi – technika wydzielenia z mieszaniny oczekiwanego składnika. Nie tak dawno analiza ilościowa z zastosowaniem chromatografii cieczowej bazowała na gromadzeniu pewnych frakcji eluatu, a następnie na ich badaniu powszechnymi sposobami analitycznymi. A jak jest dzisiaj, w dobie pełnej automatyzacji?

Etymologiczne wyjaśnienie pojęcia chromatografia pochodzi z greki: chromatos – barwa i grapho - pisze. Jest metodą rozdzielania mieszanin. Podczas procesu separowania poszczególne składniki dzielą się na dwie fazy:

  1. Nieruchomą – stacjonarną

          - ciało stałe

          - ciecz na nośniku

          - żel

     b. Ruchomą – mobilną

          - gaz

          - ciecz

          - fluid, czyli gaz w stanie nadkrytycznym

Biorąc pod uwagę stan skupienia chromatografia dzieli się na cieczową, gazową i fluidalną.

Chromatografia cieczowa jest bardzo istotną i powszechną metodą analityczną o szerokim zakresie zastosowań. Ponadto stanowi jednocześnie metodę separacji, a przez to ma zadanie otrzymywać użytkowe ilości czystych substancji ze złożonych mieszanin. Nieoceniona jest rola chromatografii szczególnie w przypadku, gdy występują problemy separacyjne, których rozwiązanie możliwe jest jedynie dzięki tej metodzie. Co więcej, w wielu przypadkach jest zdecydowanie efektywniejsza i tańsza od innych, szczególnie, gdy istnieje możliwość zastosowania symulacji przemieszczania złoża (Simulated Moving Bed).

Chromatografia, której celem jest uzyskanie czystych substancji dzieli się na:

  1. Preparatywną – w tym przypadku,  ilość otrzymanego produktu jest znikoma i/lub nieczęsta
  2. Procesowa, tzw. produkcyjna – charakteryzuje się ciągłością, systematycznością przy jednoczesnym uzyskiwaniu zdecydowanie większych ilości substancji

Techniki chromatograficzne wykorzystywane są powszechnie na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim stosuje się je do jakościowej i ilościowej analizy mieszanin związków organicznych i nieorganicznych. Mowa tutaj o kontroli procesów głównie przemysłowych, ale także zanieczyszczeń środowiska czy też analiz klinicznych. Z chromatografii korzysta się przy badaniach strukturalnych związków organicznych, jak i fizykochemicznych.

Odpowiedzią na potrzeby wszelkch laboratoriów jest nowoczesna i multifunkcyjna aparatura. Na czym polega działanie innowacyjnego chromatografu, ile trwa proces rozdzielania?  Te i inne informacje w materiale multimedialnym:

Źródła

http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/~oam/artykuly/chromatografia.htm

http://www.chemia.uni.lodz.pl/pdfy/acchwatko.pdf

KOMENTARZE
Newsletter