Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy projekt ETTBio pomoże zwiększyć wpływ instytutów naukowych na rozwój gospodarczy regionu?
W dniach 12-13 września w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej odbywa się wizyta studyjna w ramach projektu „ETTBio - Skuteczny Transfer Technologii w Biotechnologii”. Po raz pierwszy jest ona organizowana w Warszawie. Przedstawiciele europejskich instytucji naukowych dzielą się swoim doświadczeniem z warszawskimi partnerami tego projektu.

Warszawa  - miasto, w  którym funkcjonuje  najwięcej w  kraju  instytucji  naukowych i  uczelni z zakresu nauk o życiu - wciąż jest jedyną polską metropolią bez infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych mających wpływ na innowacyjność naszego regionu.

 

Na zwiększanie atrakcyjności danego regionu coraz większy wpływ mają warunki sprzyjające realizacji działań z pogranicza nauki i biznesu. W stolicy brakuje płaszczyzny dla współpracy pomiędzy tymi dwoma dziedzinami. Nie ma  miejsca, w którym mogłyby lokować  się firmy biotechnologiczne tworzone przy wykorzystaniu znaczącego potencjału naukowego stolicy i regionu.  Inne miasta dostrzegły, jak ważną rolę pełni odpowiednia infrastruktura B+R w rozwoju technologii i ich późniejszej komercjalizacji. Metropolie takie jak Wrocław, Łódź, Poznań, Kraków czy Gdańsk od wielu lat realizują kolejne projekty wspierające powstawanie współpracy naukowo - biznesowej w ramach bioinkubatorów i parków technologicznych, których w Warszawie nadal brak.

 

- Warszawa posiada szereg atutów, dzięki którym może zaangażować się w projekt ETTBio. Choć w ostatnich latach liczba studentów spada to jednak zmienia się ich profil zainteresowań. Coraz więcej studentów rozpoczyna naukę na kierunkach technicznych. Dzięki temu Warszawa staje się miejscem atrakcyjnym dla branży badań i rozwoju. I to nie tylko w sektorze publicznym ale też w prywatnym. Perspektywy są obiecujące. Kluczowe jest jednak pytanie „Jak maksymalnie wzmocnić transfer technologii do gospodarki? Nie ma bowiem idealnego modelu. Prawie wszystkie rozwiązania, które były stosowane w różnych polskich miastach są dziś przedmiotem ostrej krytyki. Miasta i sektor publiczny często dają się kupić rozwiązaniom, które łatwo skopiować, ale w naszych warunkach nie dają one pożądanego efektu w postaci transferu technologii. Wierzymy, że efekty projektu ETTBio będą satysfakcjonujące, tym bardziej, że biotechnologia jest jednym z obszarów, lobbowanych przez Warszawę do ujęcia w programie Europa 2020. – opowiada Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

 

- Zależy nam na implementacji podstawowych badań naukowych do praktyki. Wymiana doświadczeń z bardziej zaawansowanymi ośrodkami w Europie pozwoli nam poznać mechanizmy sprawnego transferu technologii. Udział miasta st. Warszawy umożliwi samo wdrożenie tych procedur i przygotowanie strategii rozwoju innowacyjności miasta i regionu.  – mówi prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego  Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawie. Magdalena Powierża z Ośrodka Transferu Technologii BioTech-IP przy Instytucie podkreśla, że Warszawa dysponuje bardzo dużym potencjałem intelektualnym i infrastrukturalnym w zakresie nauk o życiu, którego przykładem jest kampus Ochota. - Stworzenie w jego pobliżu przestrzeni do współpracy naukowo - przemysłowej w postaci parku technologicznego mogłoby w wyraźny sposób zwiększyć liczbę firm biotechnologicznych,  które  wykorzystują  innowacyjne  projekty  badawcze.  -  dodaje  Powierża. -  Niektórzy z pracujących  przy  takich  projektach  naukowców  mają  predyspozycje  do  tego,  by  stać  się  przedsiębiorcami i prowadzić własne firmy. Brak infrastruktury technologicznej powoduje, że Warszawa traci potencjalne korzyści wynikające z rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

- Realizacja projektu będzie procesem wieloetapowym polegającym na rozpoznaniu mocnych i słabych stron w każdym z krajów partnerskich. Każdy z regionów zaangażowanych w projekt przeprowadził jak dotąd studium przypadku dobrych praktyk które posłużą w kolejnych częściach projektu.  W ciągu ostatnich kilku miesięcy partnerzy odwiedzili między innymi Londyn i Belgię, aby zapoznać się z tamtejszą metodologią wdrażania wiedzy do przemysłu. Regiony, w których zauważono problemy z transferem wiedzy do przemysłu na podstawie dokonanych obserwacji będą próbowały zaimplementować niektóre rozwiązania u siebie w odniesieniu do zaistniałych warunków i potrzeb. Te rozwiązania będą stosowane w ramach planu wspieranego przez polityków i administrację państwową – opowiadał dr Oliver Uecke, Kierownik projektu ETTBio z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

 

O projekcie

Projekt ETTBio jest realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTEREEG IVC,  jednego z   unijnych programów prowadzonych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Umożliwia on poprawę efektywności polityki regionalnej przez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Regiony realizujące wspólne projekty wymieniają się doświadczeniami i opracowują dobre praktyki, które później wdrażają. Program umożliwia samorządom korzystanie ze sprawdzonych doświadczeń innych regionów, dzięki czemu zwiększa się skuteczność podejmowanych inicjatyw.

 

Podstawowym celem ETTBio jest poprawa skuteczności transferu technologii z ośrodków badawczych i uczelni wyższych w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii. Unijny projekt współrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej to odpowiedź środowiska naukowego na wyzwanie,  jakim  jest  niewykorzystywany  w  pełni  potencjał  rynkowy  instytutów  naukowych.  Inicjatorzy projektu chcą, aby instytuty naukowe i uczelnie wyższe postrzegane były jako źródła innowacji biotechnologicznych stymulujące rozwój gospodarczy w regionie. Wdrożenie dobrych praktyk może przynieść zwiększenie liczby tzw. firm spin-off powstających przy instytucjach naukowych. Może także przyczynić się do wzrostu  dochodów  z  licencji  technologii,  co  z  kolei  korzystnie  wpłynie  na  gospodarkę  regionu  w  postaci zwiększonego zatrudnienia czy wyższych podatków odprowadzanych do Skarbu Państwa.

 

Partnerzy projektu

W projekcie ETTBio bierze udział dziesięciu partnerów z siedmiu krajów europejskich. Są to biura transferu technologii uczelni i instytutów badawczych oraz władze lokalne. Udział tych ostatnich ma zapewnić wdrożenie wypracowanych procedur transferu technologii w regionie oraz opracowanie na ich podstawie regionalnych strategii innowacji.  Międzynarodowy  Instytut  Biologii  Molekularnej  i  Komórkowej  z  uwagi  na  duże  doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów jest jedyną polską instytucją naukową, która znalazła się w gronie partnerów tego prestiżowego projektu.

 

Partnerami projektu  ETTBio są: Technische Universität Dresden (Politechnika Drezdeńska) - partner wiodący, miasto Drezno,  Imperial  College  Business  School  w  Londynie,  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  w  Ostrawie,  Vrije Universiteit Brussel, Biocat w Barcelonie, Centre for Genomic Regulation w Barcelonie, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, miasto stołeczne Warszawa oraz miasto Tartu (Estonia).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG IVC. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 roku, a jego łączny budżet wynosi 2,3 mln euro.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter