Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czy rak piersi i guz mózgu są ze sobą powiązane?
Markery charakterystyczne dla raka piersi mogą rozprzestrzeniać się po organizmie, trafiając nawet do mózgu. Wyniki badań amerykańskich naukowców wskazują na to, że taka wędrówka może mieć znaczenie ewolucyjne dla rozwoju nowotworu.

Rok rocznie na raka piersi, na terenie USA zapada ok 45 000 kobiet. Okazuje się, że późno wykryty nowotwór często daje przerzuty do innych narządów, w  tym również do mózgu. Odkrycie dokładnych mechanizmów przekazywania sygnałów pobudzajacych rozwój nowotworu w innych organach, stało się priorytetem dla naukowców z Genomic Research Institute (TGen). Badania prowadzone w ciągu ostatnich trzech lat na grupie osób chorujących na raka piersi, pozwoliły na zrozumienie mechanizmów przekazywania sygnałów indukujących odpowiedź nowotworzenia.

Dla pacjentów dotkniętych rakiem piersi, nadzieją jest albo operacja, albo chemioterapia. Niestety, rak piersi wykrywany jest zawyczaj w momencie, gdy rokowania dla pacjenta są niekorzystne, stąd wielu chorych umiera w ciągu dwóch-trzech lat od postawienia diagnozy. „Mamy nadzieję, że nasze badania pozwolą na zrozumienie mechanizmu nowotworzenia i odwrócenie go, lub chociaż- zastopowanie.  Intrygują nas przede wszystkim przypadki osób, którym lekarze nie dają szans na wyzdrowienie. Nasze badania mogą dać szansę na stworzenie terapii celowanej, która będzie mogła pomóc osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową”- mówi dr Bodour Salhia z Cancer Genomic Division.

Rak piersi, jest drugim, po raku płuc nowotworem, który daje przerzuty do mózgu. Chemioterapia nie jest stosowana u osób chorujących na nowotworowy guz mózgu, ze względu na barierę krew-mózg. W ostatnim czasie zaczęto konstruować leki nowego rodzaju, oparte na niskocząsteczkowych związkach, które miałyby za zadanie przekraczać barierę krew mózg i być opcją, dla osób cierpiących na guza mózgu.  Nowa terapia opracowywana przez T Gen jest skutkiem badań, które prowadzono w ciągu ostanich lat. Naukowcy z T Gen opracowywali profile genetyczne osób chorych na raka piersi. Następnie określali stopień metylacji i ekspresji genów, uwikłanych w proces nowotworzenia. Na podstawie badań odkyli, że zarówno w przypadku raka piersi jak i nowotworowego guza mózgu, następują silne mutacje w obrębie chromosomu 8, które wpływają na ekspresję genów AURKA, AURKB,FOXM1.

„Nasze badania są niewąpliwie przełomowe. Dzięki opracowywanej przez nas terapii z wykorzystaniem niskocząsteczkowych związków przenikających barierę krew mózg można będzie zmienić siłę ekspresji genów uwikłanych w proces nowotworzenia. Połaczenie nowych nanotechnologii i genomiki funkcjonalnej, będzie nadzieją dla osób, które w chwili obecnej skazane są na śmierć” – przekonuje dr Nhan Tran.

Źródła
  1. Bodour Salhia, Jeff Kiefer, Julianna T. D. Ross, Raghu Metapally, Rae Anne Martinez, Kyle N. Johnson, Danielle M. DiPerna, Kimberly M. Paquette, Sungwon Jung, Sara Nasser, Garrick Wallstrom, Waibhav Tembe, Angela Baker, John Carpten, Jim Resau, Timothy Ryken, Zita Sibenaller, Emanuel F. Petricoin, Lance A. Liotta, Ramesh K. Ramanathan, Michael E. Berens, Nhan L. Tran. Integrated Genomic and Epigenomic Analysis of Breast Cancer Brain MetastasisPLoS ONE, 2014; 9 (1): e85448 DOI: 10.1371/journal.pone.0085448

2.   http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140210161818.htm

KOMENTARZE
Newsletter