Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Diagnostyka biologiczna- jak prawidłowo pobierać próby do badań?
Uzyskanie wiarygodnego wyniku badań obwarowane jest nie tylko prawidłowym postępowaniem diagnosty laboratoryjnego lecz również prawidłowym pobraniem i zabezpieczeniem materiału do badań. Niestety, pośpiech bądź niewiedza często przyczyniają się do błędów w pobieraniu i odpowiednim przechowywaniu materiału, zanim trafi on do laboratorium. Materiał o charakterze klinicznym, powinien być pobierany przez lekarza, pielęgniarkę, pracownika laboratorium bądź samego pacjenta, przy czym powinien być on dokładnie poinstruowany jak powinien pobrać materiał oraz w jakich pojemnikach powinien go przetrzymywać.

Pobrany do badań materiał powinien być odpowiednio oznakowany, powinien posiadać dołączoną dokumetację. Najlepiej, gdy materiał od osób chorych pobrany jest bezpośrednio przed podjęciem leczenia, jeśli nie- niezbędne jest dołączenie informacji o zastosowanej formie leczenia.  Wielkość próby przeznaczonej do badania powinna być wystarczająca do przeprowadzenia zleconych przez lekarza badań. Należy  pamiętać o czasie jaki upłynął od pobrania próby do przekazania jej do badania. Co ciekawe, niektóre materiały powinny być posiewane w domu pacjenta. W przypadku, gdy nie ma możliwości natychmiastowego przekazania badanego materiału do badań, należy zabezpieczyć go przed wyschnięciem przegrzaniem, potłuczeniem. Próby powinny być przetrzymywane w temperaturze pokojowej maksymalnie przez dwie godziny od pobrania, w przeciwnym wypadku mogą namnożyć się bakterie, będące przyczyną infekcji.

Wszelkim próbom przekazywanym do badań powinna towarzyszyć odpowiednia dokumentacja, obejmująca dane personalne pacjenta, wiek, ew. datę przyjęcia do szpitala, rodzaj materiału badawczego, rodzaj zleconych analiz oraz dane lekarza, zlecającego badanie.

 

Tabela 1. Materiał kliniczny do badań- sposób przekazywania do laboratorium.

 

Miejsce infekcji

Rodzaj materiału

Sposób transportu

Uwagi

Układ oddechowy

Nos

Wymaz z  przewodów nosowych

Jałowa probówka / podłoże transportowe

Wymaz ze skory przedsionka nosa w przypadku badania nosicielstwa gronkowców

Oskrzela, płuca, opłucna

Np. Biopłat tkanki płucnej/opłucnej

Jałowy pojemnik z niewielką ilością jałowego 0,85% NaCl lub zastosowanie systemu transportowego dla beztlenowców

-

Przewód pokarmowy

Żołądek

Biopłat z błony śluzowej

Jałowy pojemnik z niewielką ilością jałowego 0,85% NaCl

 

Jelito cienkie/grube

Kał, wymaz z odbytu, popłuczyny z odbytu

Jałowy pojemnik lub podłoże transportowe

 

Narządy moczowo-płciowe

Cewka moczowa

Wymaz wydzieliny, zeskrobiny nabłonka pobrane ezą

Specjalne podłoże transportowe bądź izolacyjne

 

Pochwa/szyjka macicy

Wymaz wydzieliny lub nabłonka kanału szyjki

Jałowa probówka, specjalne podłoże transportowe

 

Układ krążenia

 

Krew

Odpowiednie podłoże namnażające dla bakterii telnowych/beztlenowych

Podłoża powinny być ogrzane min. Do temp.pokojowej; najlepiej do 35-37oC

Układ nerwowy

 

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Dwie jałowe probówki lub podłoże transportowo wzrostowe

Probówki i podłoża ogrzane do 37oC, materiału nie wolno przetrzymywac w temp. Niższej niż 30oC

Na podstawie: J.Szarapińska-Kwaszewska w: Diagnostyka bakteriologiczna

 

Edyta Bańcyr

Źródła

Jadwiga Szarapińska-Kwaszewska w: Diagnostyka bakteriologiczna (red. E.M.Szewczyk); Wydawnictwo PWN, 2011

www.ammaterialy.w.interia.pl/mikrob/material.doc

www.promedica.elk.com.pl/wytyczne/W-0013.pdf

www.multi-lab.pl/node/47

KOMENTARZE
Newsletter