Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
EFSA zaprasza na bezpłatne sympozjum naukowe dotyczące żywności i jej składników pochodzących z kultur komórkowych
EFSA zaprasza na bezpłatne sympozjum naukowe dotyczące żywności i jej składników pochodzący

W ostatnich latach postępy w dziedzinach takich jak inżynieria genetyczna i tkankowa, hodowla komórek oraz biologia syntetyczna otworzyły nowatorskie możliwości dla technologii i produktów w sektorze rolno-spożywczym. Wśród nich wyróżnia się składniki żywności wytwarzane na drodze precyzyjnej fermentacji oraz żywność pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z agrokultur komórkowych.

 

 

W systemie UE tego rodzaju produkty wymagają zezwolenia przed wprowadzeniem na rynek w ramach różnych sektorowych ram regulacyjnych obejmujących doradztwo naukowe EFSA (European Food Safety Authority), takich jak przepisy dotyczące nowej żywności i dodatków do żywności. Dlatego istotne jest, aby metodologia oceny ryzyka i wiedza fachowa EFSA w tej dziedzinie nadążały za zmianami technologicznymi.

EFSA zaprasza do udziału w seminarium, którego celem jest zidentyfikowanie sektorów w systemie rolno-spożywczym istotnych dla żywności pochodzącej z kultur komórkowych i składników żywności, przegląd stanu wiedzy w zakresie odpowiednich koncepcji, technologii i produktów pochodnych, a także omówienie pojawiających się aspektów bezpieczeństwa i metodologicznych oraz ich wpływu na podejście EFSA do oceny ryzyka. Podczas seminarium naukowego, które odbędzie się w Brukseli w dniach 7-8 marca br., eksperci omówią aktualne trendy i badania na ten temat oraz wymogi dotyczące zapewnienia adekwatności oceny ryzyka EFSA. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych lub zaangażowanych w ocenę ryzyka związanego z żywnością pochodzącą z kultur komórkowych i składnikami żywności. 

Jeśli chcesz zostać powiadomiony o otwarciu rejestracji, wypełnij ten formularz. Mimo że seminarium odbędzie się w Brukseli, wszystkie sesje plenarne będą również transmitowane online. Dalsze szczegóły zostaną przekazane przez stronę EFSA po otwarciu rejestracji. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Źródła

Info i fot. EFSA

 

KOMENTARZE
Newsletter