Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Fundusz ZERNIKE META Ventures deklaruje zakup akcji NanoVelos
Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała list intencyjny z funduszem ZERNIKE META Ventures S.P.A. Ingenium Poland SKA, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł. Pozyskane od funduszu środki finansowe będą przeznaczone na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych oraz działalność operacyjną NanoVelos S.A.

 

 

NanoVelos jest jedną z trzech spółek zależnych NanoGroup - rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

– Planowana inwestycja w naszą spółkę jest potwierdzeniem, że fundusz dostrzega wartość w prowadzonym przez NanoVelos badaniach i pozytywnie ocenia perspektywy dla innowacyjnych projektów biotechnologicznych – mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

– Jako Zernike Meta Ventures głęboko wierzymy w polską branżę biotechnologiczną i cieszymy się, ze będziemy mieli tak ciekawy projekt w naszym portfelu. Jest to da nas dywersyfikacja portfela, a sam projekt i jego potencjał w połączeniu z doświadczoną kadrą zarządzającą pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Jacek Błoński, Partner Zarządzający Zernike Meta Ventures.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, wolą stron jest nabycie przez fundusz ZERNIKE-META Ventures akcji NanoVelos najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 r., za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos wyniósł 13,79%. Intencją stron jest również przyznanie funduszowi prawa konwersji akcji NanoVelos na akcje NanoGroup, w wyniku czego udział funduszu w kapitale zakładowym NanoGroup wyniesie od 6,0% do 8,12% w zależności od kursu akcji NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

List intencyjny został zawarty w wyniku negocjacji z udziałem stron listu oraz zarządu NanoGroup. Umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenia due diligence oraz pozyskania inwestorów prywatnych, którzy zasilą fundusz kwotą 2 mln zł.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter