Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Infekcje wywołane spożyciem drobnoustrojów- część I
Do zatruć pokarmowych bardzo często dochodzi na drodze infekcji (spożycie żywych komórek drobnoustroju chorobotwórczego).

Salmonella enterica

Chorobotwórczość pałeczek Salmonella uwarunkowana jest wieloma cechami, przede wszystkim występowaniem endotoksyny, możliwością przeżycia i przebycia kwaśnego środowiska żołądka wraz z pokarmem, obecność inwazyn i specjalnych białek, które umożliwiają zakotwiczenie pałeczek w świetle przewodu pokarmowego. Wszystkie Salmonella(poza Salmonella thypi) zawierają duże plazmidy kodujące zjadliwość i czynniki chorobotwórcze.

Pałeczki Salmonella  zaliczane są do bakterii gram-ujemnych, tlenowych lub względnie beztlenowych, najintensywniejszy wzrost obserwuje się w zakresie pH 4-8 i temperaturze 7-48C. Obecnie odkryto aż 2200 typów serologicznych i co ciekawe, ciągle odkrywane są nowe. Pałeczki Salmonella  nie są urzęsione, nie fermentują laktozy i nie wytwarzają indolu.

Bakterie z rodzaju Salmonella kojarzone są przede wszystkim z zatruciami pokarmowymi (salmonellozami), zaś serotypy Sal i Typhi wywołują groźny dur brzuszny i dur rzekomy. Produkty spożywcze chętnie zasiedlane przez rodzaj to jaja , nie myte owoce.

        

Identyfikacja

Podstawowe testy pozwalające na wykrycie Salmonella enterica subsp.enteritica  to testy sprawdzające wykorzystanie cytrynianu, wytwarzanie siarkowodoru, dekarboksylacja lizyny, ornityny, wydzielanie gazu z rozkładu glukozy, fermentacja L-ramnozy, ksylozy i L-arabinozy. Wszystkie te testy dają wynik pozytywny dla Salmonella enterica subsp.enteritica  .Identyfikacja oparta jest również o testy serologiczne, np. test lateksowy (Aneks P-8).

Ryc.1 Salmonella enterica, źródło: bioweb.uwlax.edu

 

Shigella

Rodzaj Shigella opisuje nieurzęsione pałeczki, gram-ujemne, optimum wzrostu to 370C.  Produkty spożywcze, na których można odnaleźć pałeczki Shigella to mleko, produkty mleczne czy warzywa/owoce skażone fekaliami. Rodzaj Shigella obejmuje cztery gatunki. S.dysynteriae, S.flexneri, S.boydii, S.sonnei. Chorobotwórczość tych pałeczek uwarunkowana jest możliwością atakowania komórek nabłonka jelita i uszkadzania kępek Peyer’a.

Ryc. 2 Shigella atakująca komórki M i kępki Peyer’a źródło: strayfish.deviantart.com

 

Identyfikacja

Charakterystyczną cechą umożliwiającą identyfikację są bardzo słabe zdolności biochemiczne i brak zdolności do rozkładu laktozy.  Niestety, różnicowanie w obrębie gatunków jest bardzo skomplikowane i trudne, ze względu na ogromne podobieństwo podgrup do siebie. Identyfikacja oparta jest na wykorzystaniu metod serologicznych opartych o różnice w budowie antygenu O.

 

Edyta Bańcyr

Źródła

Friedman i wsp. 1996.Public health risk from Salmonella-based rodenticides. Lancet.1996 Jun 15;347(9016):1705-6.

Goodridge L.D.2013. Bacteriophages for managing Shigella in various clinical and non-clinical settings. Bacteriophage.2013 Jan 1;3(1):e25098. Epub 2013 May 21.

Painter J. i wsp. 2004. Salmonella-based Rodenticides and Public Health, Emerg Infect Dis. 2004 June; 10(6): 985–987.

Szewczyk E. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo PWN

http://www.nazdrowie.pl/artykul/shigella-atakuje

www.wsse.waw.pl/UserFiles/.../Badanie_w_kierunku_nosicielstwa_SS.

www.ehagroup.com/food-safety/produce/

KOMENTARZE
Newsletter