Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
INNO-NEURO-PHARM - wspieranie innowacji w polskiej farmacji
INNO-NEURO-PHARM - wspieranie innowacji w polskiej farmacji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało pozytywną rekomendację na temat ustanowienia programu sektorowego INNO-NEURO-PHARM. Celem program ma być wsparcie innowacji w polskiej farmacji.

 

InnoNeuroMed” jest Polską Platformą Innowacyjnej Neuromedycyny utworzoną przez przedstawicieli największych polskich instytucji naukowych oraz firm farmaceutycznych. Platforma ta ma połączyć wysiłki naukowców i przedsiębiorców z branży medycznej. Jej celem jest przede wszystkim poszukiwanie i wdrażane nowych technik diagnostyki oraz terapii schorzeń układu nerwowego.

Umowa dotycząca „InnoNeuroMed” została podpisana 17 marca 2015 r. w Instytucie Nenckiego w Warszawie z inicjatywy prof. Leszka Kaczmarka (kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), prof. Adam Szewczyka (dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) oraz dr Macieja Wieczorka (prezes zarządu firmy Celon Pharma). Członkami powstałej platformy jest 17 jednostek - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Z kolei do inicjatywy dołączyły takie firmy farmaceutyczne, jak: Celon Pharma, ADR, Genexo, OncoArendi Therapeutics, Polpharma, Selvita, Interwencyjne Centrum Neuroterapii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Helix Polska oraz IBSS BIOMED S.A.

24 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), na którym wydano pozytywną rekomendację na temat ustanowienia programu sektorowego "INNO-NEURO-PHARM". Program ten jest najważniejszym celem platformy “InnoNeuroMed”. Jego założeniem jest wsparcie innowacji w polskiej farmacji, ze szczególnym naciskiem na rozwój neuromedycy. Jego celem ma być zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora farmaceutycznego oraz poszczególnych obszarów neuromedycyny poprzez wsparcie polskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny.

Inicjatorami działania są wspólnie: Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Budżet programu przekracza 1 000 000 000 zł., z czego około połowa ma być sfinansowana ze środków publicznych.

KOMENTARZE
Newsletter