Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Marta Miączyńska wiceprzewodniczącą Rady EMBO
Marta Miączyńska wiceprzewodniczącą Rady EMBO

Niedawne posiedzenie Rady Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) wyłoniło nowe władze. Instytucją pokierują Maria Rescigno jako przewodnicząca oraz Marta Miączyńska, dyrektor MIBMiK, jako wiceprzewodnicząca. EMBO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji międzynarodowych, która promuje doskonałość w naukach o życiu, wspierając badaczy w rozwoju ich kariery.

Fot. Od lewej prof. Marta Miączyńska i prof. Maria Rescigno, źródło: EMBO

 

Prof. Maria Rescigno, członkini EMBO od 2011 r., jest prorektorem ds. badań na Uniwersytecie Humanitas w Mediolanie oraz zastępcą dyrektora naukowego i liderem grupy w Humanitas Research Hospital, gdzie kieruje programem immunologii oraz Laboratorium Immunologii Błon Śluzowych i Mikrobioty. – EMBO odgrywa kluczową rolę we wspieraniu współpracy i dynamicznej społeczności naukowej w dziedzinie nauk o życiu w Europie i poza nią. Pragniemy zapewnić, że Rada EMBO będzie nadal pełnić swoją istotną funkcję w kierowaniu organizacją, zwiększaniu wpływu jej działań oraz utrzymywaniu najwyższych standardów doskonałości i rzetelności naukowej – mówi Maria Rescigno. 

Prof. Marta Miączyńska, członkini EMBO od 2017 r., jest dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie kieruje Laboratorium Biologii Komórki. – Jestem zaszczycona, że mogę objąć stanowisko wiceprzewodniczącej Rady EMBO i cieszę się z możliwości współpracy z Marią Rescigno oraz wszystkimi kolegami i koleżankami z Rady. Jestem przekonana, że razem będziemy promować doskonałość w badaniach i wspierać utalentowanych naukowców, zgodnie z wartościami EMBO. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie EMBO powinno pozostać organizacją, która jednoczy badaczy i promuje nauki o  życiu – dodaje Marta Miączyńska.

Rada EMBO podczas swego posiedzenia potwierdziła również wybór nowego sekretarza generalnego EMBO. Pozostał nim Paul Nurse, członek EMBO od 1987 r., dyrektor generalny Francis Crick Institute w Londynie. Więcej informacji o Radzie EMBO i wszystkich obecnych członkach można znaleźć tutaj

KOMENTARZE
Newsletter