Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MIBMiK otrzyma ponad 36 mln zł na rozwój badań

Nowe laboratoria i pracownie usługowe, innowacyjne badania i perspektywy dla nowych terapii – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) będzie się rozwijał dzięki dofinansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jest jednak problem – w dotychczasowym budynku zaczyna brakować miejsca.

Fot. Wizualizacja przyszłej siedziby MIBMiK, źródło: MIBMiK

 

FNP rozstrzygnęła pierwsze nabory w ramach Międzynarodowych Agend Badawczych, finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt „Platforma RNA i biologii komórki dla badań i innowacji w medycynie” (RACE-PRIME), prowadzony przez MIBMiK, otrzyma środki w wysokości 36 293 600 zł. – Nasz projekt ma na celu opracowanie podstaw nowatorskich metod leczenia chorób człowieka, w przypadku których te obecne są niewystarczające lub niedostępne. Dofinansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przybliży nas ku doskonałości naukowej w dziedzinie biologii RNA i komórki – podkreśla prof. Marta Miączyńska, dyrektor MIBMiK.

RACE-PRIME – droga ku doskonałości

RACE-PRIME, zgodnie z umową z Komisją Europejską, jest komplementarnym finansowaniem do wcześniejszego projektu „RNA i biologia komórki – od badań podstawowych do terapii” (RACE) w ramach programu Teaming for Excellence Horyzontu Europa. Na realizację projektu RACE MIBMiK wraz z partnerami otrzymał już 15 mln euro z Komisji Europejskiej. Połączone środki pozwolą przekształcić Instytut w światowej klasy Centrum Doskonałości w dziedzinie RNA i biologii komórki oraz przekładać najnowocześniejsze badania podstawowe na zastosowania kliniczne i innowacje. We wszystkich tych przedsięwzięciach MIBMiK jest wspierany przez międzynarodowych partnerów – Zakład Genetyki Człowieka Uniwersytetu w Edynburgu (MRC Human Genetics Unit of the University of Edinburgh) oraz Flamandzki Instytut Biotechnologii w Belgii (Flanders Institute for Biotechnology VIB).

Innowacje na horyzoncie

W ramach RACE-PRIME rozwijane będą dwa kierunki badawcze. Pierwszy z nich, skoncentrowany na przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych strategiach terapeutycznych, będzie koordynowany przez prof. Gracjana Michlewskiego, kierownika Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri. Drugi kierunek, koordynowany przez prof. Martę Miączyńską, szefa Laboratorium Biologii Komórki, obejmie prace nad zaawansowanymi modelami chorób rzadkich, co docelowo może pozwolić na opracowanie spersonalizowanych terapii. Oba obszary badawcze otrzymają wsparcie laboratoriów i pracowni usługowych MIBMiK, a także międzynarodowych partnerów strategicznych. – Dzięki RACE i RACE-PRIME wdrażamy ambitny program badawczo-rozwojowy skoncentrowany na chorobach zakaźnych i rzadkich. Jego realizacja będzie wymagała rekrutacji sześciu nowych zespołów badawczych, profesjonalnego szkolenia młodych naukowców oraz rozwoju nowoczesnych specjalistycznych pracowni usługowych – wymienia prof. Marta Miączyńska.

Nowa siedziba – nowe perspektywy

Dynamiczny rozwój Instytutu napotyka jednak na istotną barierę. MIBMiK nie posiada własnej siedziby – korzysta z powierzchni użyczonej przez Polską Akademię Nauk, która staje się niewystarczająca. Dlatego planowana jest budowa nowego, przestronnego budynku na miarę XXI w. W 2023 r. wyłoniony został zwycięski projekt architektoniczny. MIBMiK dysponuje gruntem pod budowę, jednak wzrost cen w ostatnich latach nie pozwala na realizację inwestycji z posiadanych środków. Sytuacji nie ratują granty naukowe, które Instytut z powodzeniem uzyskuje i które determinują jego rozwój, ponieważ te środki nie mogą być przeznaczone na cele budowlane. – 10 lat temu mieliśmy 6 laboratoriów badawczych, wkrótce, dzięki RACE, będziemy ich mieli 20. Zaczyna brakować miejsca dla naszych specjalistów i aparatury badawczej. Dlatego potrzeba zbudowania nowej siedziby staje się coraz bardziej paląca – mówi dyrektor MIBMiK.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter