Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Milowy krok w procesie wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego przez ONGENO
Milowy krok w procesie wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego przez ONGENO

ONGENO Sp. z o.o., której udziałowcem i wiodącym partnerem jest notowana na New Connect JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., podpisała umowę najmu pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek. Jest to kluczowy element dla wdrożenia komercyjnego terapii stwardnienia rozsianego na skalę światową.

 

 

 

ONGENO (dawniej Adelante Sp. z o.o.) organizuje proces komercyjnego wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego (SM), polegającej na leczeniu SM autologicznym (pochodzącym od tego samego pacjenta) przeszczepem komórek macierzystych szpiku kostnego. Terapia została dopuszczona do leczenia oraz przeszła testy kliniczne. Dzięki zastosowaniu terapii zostały skutecznie wyleczone wszystkie osoby z choroby stwardnienia rozsianego, które uczestniczyły w terapii. W ramach przeprowadzonych badań po raz pierwszy na świecie udokumentowano wyleczenie z tej jednostki chorobowej. 

– Podpisanie umowy najmu pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek jest kluczowym momentem w realizacji projektu. Umożliwi ono rozpoczęcie procesu zakupu niezbędnych urządzeń i wyposażenia oraz sukcesywne zatrudnianie kadry specjalistów. Projekt ten, będący innowacją na skalę światową, wchodzi w kluczowy etap realizacji i komercjalizacji. Jako wiodący inwestor jesteśmy przekonani, że jego wdrożenie będzie przełomem w terapii tej nieuleczalnej dotąd choroby. Oprócz korzyści medycznych dla pacjentów oczekujemy, że będzie to również komercyjny sukces dla partnerów tego przedsięwzięcia – mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR Holding ASI S.A. oraz inwestor giełdowy.

Przedmiotem podpisanej umowy jest długoterminowe wynajęcie pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie w celu reaktywowania działalności Banku Komórek i Tkanek dla potrzeb własnych ONGENO. Wynajęte pomieszczenia uniezależnią spółkę od współpracy partnerskiej (zlecania prac na zewnątrz), zabezpieczą know-how oraz umożliwią wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do terapii SM.

– Bank Tkanek i Komórek stanowi istotny element wdrożenia dalszych prac eksperymentalnych i badawczo-rozwojowych terapii SM. Pomieszczenia czyste (clean room) wraz urządzeniami umożliwiają prowadzenie separacji, przygotowania i przechowywania komórek macierzystych ze szpiku kostnego, używanych w leczeniu klinicznym pacjentów, w sposób sterylny, w ściśle kontrolowanych warunkach (takich jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie) przez wykwalifikowany personel – dodaje dr n. med. Wojciech Orłowski, opiekun merytoryczny projektu i udziałowiec ONGENO.

Dalszymi kluczowymi etapami realizacji projektu, przewidzianymi na najbliższe kwartały, będą podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą dalsze badania nad wykorzystaniem stosowanych w terapii SM rozwiązań w leczeniu innych chorób.

Źródła

Fot. ONGENO

KOMENTARZE
Newsletter