Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mleko - narzędzie do walki....z rakiem?
Edyta Bańcyr, 16.01.2014 , Tagi: mleko, polifenole, rak
Polifenole znalezione kilkanaście lat temu w herbacie wykazują silne właściwości anty-nowotworowe, jednak ich szersze wykorzystanie było limitowane stosunkowo niską bioaktywnością, przez co izolacja ich z herbaty była obwarowana wykorzystaniem ogromnych ilości rośliny, do uzyskania niewielkich ilości polifenoli. W ostatnim numerze Jorunal of Dairy Science, pojawiło się doniesienie dotyczące galusanu epigalokatechiny (EGCG), jednego z głównych składników zielonej herbaty (wykazującego bardzo silną aktywność biologiczną, wyekstrahowano i zawieszono w odtłuszczonym mleku. Celem badań było znalezienie jak najlepszego nośnika, który nie wpływałby na aktywność polifenoli. Okazało się, że odtłuszczone mleko nie zmieniało aktywności biologicznej. Dodatek mieszaniny do hodowli komórek raka jelita grubego wykazywał lepsze działanie biologiczne, niż stosowanie zawiesin EGCG w innych rozpuszczalnikach.

Otrzymane wyniki badań sugerują, że odtłuszczone mleko może pełnić rolę idealnego nośnika dla związków takich jak polifenole. Autorzy doniesienia, Sanaz Haratifar i Millena Coredig (Wydział Nauk o Żywności, University of Guelph, Ontario, Kanada) sugerują, że odkryte własciwości mogą przyczynić się do stworzenia produktów mlecznych nowej generacji, które będą wykazywały udowodnione działanie prozdrowotne.

Głównymi związkami polifenolowymi izolowanymi z herbaty są katechiny, jak EGCG. Polifenole występujące  w liściach zielonej herbaty skutecznie zmniejszają proliferację komórek nowotworowych, aktywują apoptozę komórek nowotworowych, bądź stymulują angiogenzę naczyń otaczających nowotwór. Jak do tej pory, naukowcy starali się znaleźć taki związek, który pełniłby rolę idealnego nośnika polfenoli, jednocześnie nie obniżając ich bioaktywności oraz zwiększając biodostępność. Białka mleka okazały się idealnymi nośnikami związków takich jak polifenole. Micele zapewniają nie tylko wysoką biodostępność, lecz również nie wpływają na aktywność związków.

Eksperyment przeprowadzony przez Haratifar i Coredig polegał na hodowi komórek raka jelitka grubego (linia HT-29) w obecności EGCG zawieszonego w wodzie oraz EGCG zawieszonego w mleku. Po upływie 24h zmierzono żywotność komórek, wykazując, że żywotność komórek nowotworowych  w mleku była niższa, niż tych w wodzie. Dodatkowe badania przeprowadzono zawieszając EGCG w takich rozpuszczalnikach jak serwatka czy surowica. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że EGCG zawieszone w mleku wykazuje nawet o 80% wyższą zdolność do hamowania rozwoju komórek zmienionych nowotoworowo. Dr Haratifari zauważa, że  polifenole- aby wykazywać właściwości prozdrowotne w układach biologicznych, powinny być dostarczane po zawieszeniu ich w odpowiednich nośnikach. Mleko i produkty mleczne mogą zrewolucjonizować sposoby dostarczania polifenoli, tworząc nową grupę produktów żywnościowych o wysokich własciwościach prozdrowotnych. 

Źródła

 

http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/a-new-role-for-milk-delivering-polyphenols-with-anti-cancer-activity

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131219130151.htm

KOMENTARZE
Newsletter