Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mysz jako organizm modelowy
Mus musculus jest najczęściej wykorzystywanym modelem zwierzęcym w badaniach z uwagi na swój rozmiar, szybki cykl życiowy, niskie koszty oraz łatwość utrzymania. Stosuje się je w badaniach immunologicznych, embriologicznych i nowotworowych.

Cykl życiowy człowieka w miniaturze

Myszy mają więcej cech genetycznych, anatomicznych i fizjologicznych wspólnych z człowiekiem niż prostsze modele bakterii czy much. Są uważane za odpowiedni model do badań nad chorobami genetycznymi ponieważ ich geny w 99% odpowiadają ludzkim. Homologiczna rekombinacja pozwala naukowcom zastąpić praktycznie każdy mysi gen zmutowaną kopią tego samego lub innego genu. Transgeniczne myszy są hodowane poprzez wstrzyknięcie obcego genu do zarodkowych komórek macierzystych in vitro (mikrochirurgiczne wprowadzenie odcinków DNA zawierających jeden badany gen do przedjądrza męskiego zapłodnionych jaj myszy), które następnie są wszczepiane matce zastępczej. W ten sposób można otrzymać dowolnie zaprogramowany model genetyczny – poprzez insercję (myszy knock-in) czy delecję genu (myszy knock-out) oraz mutacje warunkowe. Dzięki temu powstają mysie modele choroby Huntingtona, anemii sierpowatej, choroby Alzheimera i wielu chorób nowotworowych. Linie wsobne są tworzone w laboratorium w tzw. hodowli w pokrewieństwie, poprzez skojarzenie ze sobą potomstwa z tego samego pokolenia, powtarzane do momentu otrzymania