Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nanotechnologia i nanomedycyna w walce z rakiem
Według danych opublikowanych przez Amerykański departament zdrowia, rak jest drugą, co do ilości, główną przyczyną zgonów na terenie Stanów Zjednoczonych. Od wielu lat trwają poszukiwania skutecznego panaceum, które pozwoli zminimalizować ryzyko zachorowania na rak bądź umożliwi opracowanie skutecznych sposobów leczenia. Obecnie, zainteresowanie naukowców kierowane jest w stronę nanotechnologii, nowej dziedziny wiedzy, która opiera się na wykorzystaniu materiałów i urządzeń, których rozmiary sięgają milionowych i miliardowych części metra.Czy tego typu urządzenia mają szansę w stworzeniu nowych rodzajów terapii?

Ostatnie doniesienia naukowców z UCLA (University of California, Los Angeles, USA) nakierowane są na wykorzystanie nanotechnologii w walce z komórkami nowotworowymi. Wyowdząca się z nanotechnologii nanomedycyna, ma w przyszłości stanowić skuteczną broń w walce z nowotworami różnego typu. Nanomedycyna miałaby być również wykorzystywana jako skuteczna metoda prewencyjna, stosowana w czasie rutynowych badań.

Jak podaje professor Dean Ho (UCLA School of Densitry) oraz Edward Chow (professor w Cancer Science Institute of Singapore and the National University of Singapore) w opublikowanej ostatnio    na łamach Science Translational Medicine pracy, wykorzystanie nanomedycyny może wzrosnąć w cigu nabliższych dziesięcioleci kilkunatstokrotnie. Ho i Chow dokładnie opisali drogi wykorzystania nanotechnologii i tworzeniu podwalin nanomedycyny. Dużym problemem jaki może się pojawić, jest sworzenie materiałów nie toksycznych i nie szkodliwych, które zostaną w pełni zaakceptowane przez toksykologów.

Jak dodaje Chow, w badaniach klinicznych nanomaterialy wykazywały ogromną skutecznosć w walce z komórkami nowotworowymi. Stanowiły one świetną alternaywę dla wielu stosowanych obecnie metod leczenia. Wykorzystanie nanomateriałów umożliwiało zastosowanie terapii celowanych, bezpośrednio atakujacych zmienione nowotoworowo komórki. Ponadto, wykorzystanie nanomateriałów umożliwia zastosowanie  obrazowania komórek, co daje lepsze rozeznanie w postępowaniu  i rozprzestrzenianiu się choroby. Jak zaznaczają pomysłodawcy wykorzystania nanomateriałów, ważnym krokiem będzie przezwycieżenie problemóq związanych z badaniami klinicznymi i ewentualną produkcją biomateriałow na skalę masową.

Zespół profesora Ho znany jest  z nowych, niekonewncjonalnych pomysłów. Kilka lat temu zespół pod przewodnictwem profesora Ho prowadził badania nad nanodiamond-doksorubicyną, znaną jako NDX. NDX, w badaniach klinicznych prowadzonych przez zespół prof.Chow, wykazywała o wiele korzystniejsze właściwości niż doksorubicyna, wykorzystywana w badaniach prowadzonych na modelach raka piersi czy wątroby.  Ponadto, zespół Ho i Chow przeprowadził kilka udanych prób wykorzystania nanomateriałów w badaniach klinicznych. Modyfikowanie znanych metod lecznenia, ulepszanie ich  bądź stopniowe zastępowanie nanomedycyną jest wg profeosra Chow szansą, na stworzenie nowoczesnej, ultraczułej i ukierunkowanej terapii lepczenia. W swojej ostatniej publikacji, autorzy publikują algorytm, który ma słu żyć do tworzenia najlepszej kombinacji leków i ich połączenia z nanotechnikami, które mogą stanowić niezwykle korzystne metody leczenia.

Czy nanotechnologia i nanomedycyna będą wkrótce powszechnie wykorzystywane w leczeniu jak i prewencji? Przekonamy się o tym w ciągu kilku lat.

Źródła

Źródła:

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researcher-highlights-nanotechnology-249672.aspx

http://www.sciencedaily.com/

http://www.ucla.edu/

http://www.bioeng.ucla.edu/people/faculty/Faculty/dean-ho-ph.d

http://static.ddmcdn.com/gif/gold-nanotech-2.jpg

KOMENTARZE
Newsletter