Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy rok – nowe możliwości stypendialne
Jak tam Wasze postanowienia noworoczne? Poniżej przedstawiamy listę stypendiów, które mogą pomóc Wam w ich realizacji. Powodzenia!

 

Stypendia Grupy ERGIS
Stypendium kierowane do studentów i absolwentów studiów doktoranckich, których prace prowadzone były w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi.
Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2017 roku.
Więcej na stronie: ergis.eu/pl/content/kariera/akcja-stypendialna-2017

 

Humanity in Action Fellowship 2017
Międzynarodowy program stypendialny dla studentów/absolwentów, odbywający się w Warszawie, Berlinie oraz Atlancie. To nie tylko zajęcia, ale również możliwość wzięcia udziału w projekcie na rzecz minimalizowania dyskryminacji czy promocji praw człowieka. Dokładny program Akademii, która odbędzie się 26 maja-25 czerwca 2017 roku dostępny jest na stronie Organizatora.
Termin aplikacji upływa 29 stycznia 2017 roku.
Więcej na stronie: www.humanityinaction.org

 

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
Stypendium skierowane do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, a posiadają wybitne osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej (dużą uwagę zwraca się na: publikacje naukowe, patenty, udział w projektach badawczych, stażach i stypendiach zagranicznych).
Nabór wniosków trwa od 02 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Więcej na stronie: www.nauka.gov.pl

 

Program First Team dla młodych naukowców
Trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „First Team”. Program umożliwia uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.
Wnioski można składać do 10 marca 2017 roku.
Więcej na stronie: www.fnp.org.pl

 

Etiuda 5

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r. Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i jest przyznawane na 6 miesięcy do 12 miesięcy. Dodatkowo stypendysta otrzymuje środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem osf.opi.org.pl.
Więcej na stronie: ncn.gov.pl

 

Stypendia Fundacji Nutricia

Konkurs Fundacji Nutricia na stypendia związane z żywieniem człowieka, w ramach którego można się starać o granty badawcze, promotorskie i stypendialne. 
Umożliwiają one specjalistom kształcenie się i zdobywanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystanie jej w praktyce w celu ochrony, promocji i zapewnienia zdrowia przez żywienie.
Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 1 roku, na kwotę do 6250 zł/miesiąc.
Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2017 roku.
Więcej na stronie: fundacjanutricia.pl

 
 
 
KOMENTARZE
Newsletter