Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Opracowano antybiotykowe mikrosfery zapobiegające zakażeniom kości!
Naukowcy z Houston opracowali mikrosfery zawierające antybiotyki, którymi można powlekać porowate metalowe implanty np. stawów biodrowych czy kolanowych. Syntetyczny materiał, z którego wykonane są mikrosfery ulega powolnemu rozpuszczaniu dzięki czemu antybiotyki uwalniane są stopniowo, a dotychczas wykazana skuteczność stosowania tego podejścia w zapobieganiu zakażeniom jest bliska 100%.

 

Wszyscy nieustannie słyszymy o syndromie starzejącego się społeczeństwa. Jednym ze skutków takiej sytuacji jest zwiększenie częstotliwości przeprowadzania zabiegów wstawiania endoprotez między innymi stawów biodrowych i kolanowych. Zabiegi te z reguły przebiegają pomyślnie, jednak okazuje się, że u około 3% pacjentów dochodzi w ich następstwie do zakażeń kości. 3% nie wydaje się dużym odsetkiem, jednak należy zwrócić uwagę jakiej puli wyjściowej procent ten dotyczy, ponieważ z 20 osób to faktycznie niewiele, ale z 20 milionów to już 600 tysięcy ludzi, którzy później muszą być poddawani skomplikowanej antybiotykoterapii.

 

Naukowcy z University of Texas Health Science Center w Houston (UTHealth) postanowili zapobiegać zamiast leczyć. Opracowali oni mikrosfery zawierające antybiotyki, które mogą eliminować ryzyko wystąpienia infekcji kości związanych z ingerencją chirurgiczną w postaci zabiegu wstawiania implantów. Przeprowadzone na zwierzętach z implantami ortopedycznymi badania udowodniły bezpieczeństwo i skuteczność produktu, którą również potwierdzają pierwsze małe badania przedkliniczne na pacjentach z mocno zanieczyszczonymi ranami. Dowiodły one, że w przypadku zastosowania mikrosfer z antybiotykami zakażenie nie pojawiło się u żadnego z 11 pacjentów, natomiast u osób, u których nie zastosowano testowanego materiału częstość zakażeń wynosiła 64%.

 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mikrosfer muszą zostać oczywiście udowodnione w badaniach klinicznych na dużo większej grupie osób, jednak już teraz wiąże się z nimi spore nadzieje. Konstrukty te umożliwiłyby bowiem eliminację szeregu utrudnień związanych z leczeniem zakażeń kości. Aktualnie jedynym sposobem terapii jest podawanie silnych antybiotyków, które wpływają na homeostazę całego organizmu, a ‘antybiotykowe mikrokulki’ mogłyby być aplikowane bezpośrednio podczas zabiegu i działać tylko w określonym miejscu. Dodatkowo polimery, z których stworzono konstrukty, ulegają powolnej degradacji biologicznej, dzięki czemu stopniowo uwalniają antybiotyki przez kilka tygodni, przez co do wyleczenia infekcji wystarczające powinno być jednorazowe ich wprowadzenie do organizmu pacjenta. Twórcy nowatorskiego podejścia zaznaczają również, że ich produkt ze względu na mikroskopijny rozmiar nie powinien w żaden sposób zaburzać procesu regeneracji organizmu po wymianie stawu.

 

Mikrosfery zawierające antybiotyki mogą być również stosowane w leczeniu otwartych złamań kości. I mimo świadomości, że po wprowadzeniu konstruktu naukowców z UTHealth do klinik, na pewno pojawią się dyskusje, czy podczas każdej operacji wymiany stawu należy stosować mikrosfery podnoszące kosztowność zabiegu, a co za tym idzie w jaki sposób oceniać u którego pacjenta zastosowanie ich jest wskazane, to i tak czekamy na pozytywne wyniki badań klinicznych, a o tego typu problemy będziemy martwić się później.

KOMENTARZE
Newsletter