Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsza na świecie biobenzyna z hodowli bakteryjnej!
Inżynieria metaboliczna pozwala biotechnologom tak modyfikować naturalne enzymy i szlaki metaboliczne zachodzące w organizmach żywych, by przemysł mógł czerpać z nich jak największe korzyści. W ostatnim czasie dzięki technikom inżynierii metabolizmu udało się wytworzyć pierwszą biobenzynę w hodowli bakteryjnej.

Benzyna jest paliwem najczęściej wykorzystywanym w środkach transportu. W jej skład wchodzą głównie węglowodory o krótkich łańcuchach, prostych lub rozgałęzionych, zawierających od 5 do 12 atomów węgla. Do tej pory opracowano biologiczną metodę otrzymywania alkanów zawierających od 13 do 17 atomów węgla. Tym razem jednak inżynieria metaboliczna umożliwiła koreańskim naukowcom otrzymanie krótkołańcuchowych węglowodorów, które mogą posłużyć do produkcji biobenzyny.

Koreański zespół badawczy tak zmodyfikował metabolizm kwasów tłuszczowych w komórkach pałeczek Escherichia coli, że powstające pochodne posiadają krótsze łańcuchy węglowe niż naturalne metabolity komórkowe. Uzyskano tym samym nową ścieżkę biosyntezy krótkołańcuchowych alkanów, która pozwoliła na pierwsze w skali światowej wytworzenie biobenzyny w płynnej hodowli bakteryjnej.

Co więcej, skonstruowany szczep bakteryjny można stosunkowo łatwo zmodyfikować w celu bioprodukcji innych związków, na przykład estrów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych czy alkoholi.

Doniesienia Koreańczyków, zamieszczone na łamach magazynu Nature, zawierają szczegółowy opis strategii poszukiwania enzymów biorących udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych, a także metod inżynierii metabolicznej, które pozwalają przekserować komórkowy metabolizm na wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i wreszcie alkanów. Jak dotąd uzyskano poziom wydajności procesu sięgający 580 mg biobenzyny na litr hodowli bakteryjnej – to zdecydowanie za mało, by proces można było określić jako wydajny i efektywny. Naukowcy już pracują nad dalszym rozwojem metody. Wszystko po to, by, jak sami podkreślają, stworzyć solidne podwaliny pod szerokie wykorzystanie inżynierii metabolicznej drobnoustrojów do produkcji biobenzyny i innych biopaliw oraz chemikaliów ze źródeł odnawialnych.

Źródła

www.sciencedaiily.com

KOMENTARZE
Newsletter