Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polpharma Biologics konsoliduje operacje z holenderską spółką Bioceros i jako pierwsza firma w Polsce tworzy w pełni zintegrowany łańcuch usług biotechnologicznych
Polpharma Biologics konsoliduje operacje z holenderską spółką Bioceros i jako pierwsza firm

Polpharma Biologics to należąca do Jerzego Staraka największa polska firma biotechnologiczna, zajmująca się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych oraz innowacyjnych leków biologicznych. Przez ostatnie dwa lata Polpharma Biologics podpisała globalną umowę na komercjalizację leku z Sandoz AG, zwiększyła zatrudnienie do ponad 650 osób, a jesienią planuje otwarcie największej w Polsce i najnowocześniejszej w Europie biotechnologicznej fabryki. Teraz Polpharma Biologics integruje swoje spółki, m.in. Bioceros. Dzięki połączeniu możliwości holenderskich i polskich laboratoriów jako pierwsza firma w Polsce będzie mogła zaproponować partnerom biznesowym wsparcie w jeszcze bardziej kompleksowym zakresie – od rozwoju linii komórkowej, do rozwoju gotowego produktu.

Stworzenie grupy o ponadprzeciętnie wysokim tempie rozwoju wiąże się z inwestycją rzędu kilku miliardów złotych i stanowi ogromny wkład w budowanie branży biotechnologicznej w Polsce. Polpharma Biologics, zatrudniająca ponad 650 wysokiej klasy specjalistów, naukowców i inżynierów, posiada nowoczesne laboratoria oraz zaplecze produkcyjne oferujące możliwość rozwoju i produkcji leków biologicznych. Firma stworzyła zespół, w którym najlepsi w swojej klasie specjaliści z całego świata, w tym już ponad 50 polskich biotechnologów, którzy wrócili do kraju, przewodzą operacjom i dzielą się wiedzą zdobytą w najlepszych firmach biotechnologicznych na świecie. Polpharma Biologics prowadzi ścisłą współpracę z ośrodkami naukowymi, np. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, a aż 10% jej pracowników posiada tytuł doktora. Efekty pracy zespołu Polpharma Biologics mają już realne przełożenie biznesowe – w ubiegłym roku firma podpisała globalną umowę na komercjalizację leku z Sandoz AG. W wyniku porozumienia Polpharma Biologics odpowiada za rozwój i wytwarzanie leku biopodobnego do natalizumabu, stosowanego w terapii rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). Co więcej, jesienią tego roku w Duchnicach pod Warszawą firma planuje otwarcie największej fabryki biotechnologicznej w Polsce i najnowocześniejszej w Europie.

Już teraz Polpharma Biologics wchodzi w kolejną fazę rozwoju, integrując swoje spółki, by w jeszcze większym stopniu wymieniać się kompetencjami, potencjałem i możliwościami produkcyjnymi w ramach grupy. 13 lipca br. holenderska spółka biotechnologiczna zakupiona w 2016 r. – Bioceros, zostanie całkowicie zintegrowana z grupą i zmieni nazwę na Polpharma Biologics. W efekcie Polpharma Biologics zostanie w pełni zintegrowanym biotechnologicznym CDMO, czyli ośrodkiem produkcji leków biologicznych i biopodobnych na zlecenie partnerów zewnętrznych. Dzięki połączeniu możliwości Bioceros i laboratoriów Polpharma Biologics w Gdańsku i Duchnicach firma może zapewnić maksymalną elastyczność, skalowalność i wydajność w zakresie wytwarzania substancji leczniczych i produktu leczniczego.

– Integracja Bioceros to kolejny etap w rozwoju Polpharma Biologics, dzięki któremu będziemy mogli pracować i wspierać naszych partnerów na wszystkich etapach – od tworzenia innowacyjnych leków biologicznych, przez opracowywanie substancji i produktów leczniczych do badań klinicznych nowych substancji leczniczych, aż do produkcji zarejestrowanych już leków na zlecenie zewnętrznych partnerów. Dzięki temu jako jedyni i pierwsi w Polsce możemy zaoferować naszym partnerom biznesowym wsparcie w jeszcze większym zakresie – od linii komórkowej, przez rozwój produktu i produkcję w dużej skali, aż po wytwarzanie gotowych leków i substancji – mówi Jan Krzewiński, Prezes Zarządu Polpharma Biologics S.A. w Gdańsku.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter