Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polskie Towarzystwo Chemiczne partnerem merytorycznym portalu Laborant.pl
Polskie Towarzystwo Chemiczne i Portal Laborant.pl nawiązały porozumienie, którego celem jest wzajemne popieranie i ułatwianie współpracy między jednostkami działającymi na rzecz rozwoju chemicznego sektora laboratoryjnego, jak również rozpowszechnianie i promowanie informacji branżowych w środowisku laboratoriów chemicznych. Portal Laborant.pl zyskał prestiżowego partnera merytorycznego, od którego może czerpać wiedzę i doświadczenie.

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne to jedno z najstarszych i najznamienitszych towarzystw naukowych w Polsce. Powołane zostało przez wybitnych Profesorów Leona Marchlewskiego, Tadeusza Miłobędzkiego, Wojciecha Świętosławskiego, Stanisława Tołłoczko, Jana Zawidzkiego, a do członków honorowych należała również nasza wspaniała rodaczka Maria Skłodowska-Curie.

Towarzystwo, od 1919 roku nieprzerwanie do dziś dnia, intensywnie działa na rzecz nauk chemicznych. Zgodnie z misją, do działalności statutowej PTChem należy popularyzowanie chemii w różnych działach naszego życia, integrowanie świata nauki z przemysłem oraz dbałość o rozwój młodego pokolenia w poszukiwaniu następców. Jest to realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych; publicznych odczytów, wykładów i kursów; wydawanie własnych czasopism naukowych oraz innych publikacji; zakładanie bibliotek i zbiorów; sprawowanie merytorycznej opieki nad Olimpiadą Chemiczną i współpraca z Kołami Naukowymi studentów-chemików. Inną ważną aktywnością jest przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie chemii, współpraca z władzami rządowymi i pozarządowymi w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie; współpraca z wieloma przyrodniczymi Towarzystwami Naukowymi w kraju i za granicą.

PTChem prowadzi unikalne w skali światowej Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, w którym gromadzi pamiątki związane z życiem i działalnością naukową naszej wielkiej rodaczki. W 2006 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne, a wraz z nim Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

 

Portal Laborant.pl jest pierwszym medium w Polsce, udostępniającym niezależne, rzetelne i niesponsorowane przez producentów testy sprzętów laboratoryjnych. Portal dedykowany jest Wam – pracownikom sektora laboratoryjnego z różnych branż. Tworzony jest przez praktyków dla praktyków, czyli przez osoby, które na co dzień pracują na danym sprzęcie i zgodziły się tworzyć Portal z nami. Opracowując testy współpracują z portalem zarówno firmy komercyjne, uczelnie, jak również instytuty badawcze.  Jednocześnie Portal Laborant.pl bezpłatnie udostępnia kalkulatory, dzięki którym zamiast w arkuszach kalkulacyjnych, czy na kartkach, można dokonywać drobnych obliczeń, wykonywanych podczas codziennej pracy. Ponadto Portal Laborant.pl gromadzi i rozpowszechnia informacje branżowe od stowarzyszeń, klubów, izb oraz innych organizacji czynnie uczestniczących budowaniu sektora laboratoryjnego.

 

Dzięki zawiązaniu się współpracy, pod okiem prestiżowego merytorycznego Partnera  – Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jeszcze bardziej będziemy starali się budować dla pracowników laboratoriów przestrzeń do pozyskiwania i wymiany informacji z branży chemicznej     wyjaśnia m, project menadonika Markut, Prezes Bio-Tech Media.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter