Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Porównanie skuteczności podłoży ułatwiających sporulacje Clostridium perfringens
Clostridium perfringens jest Gram-dodatnią, beztlenową, laseczką wytwarzającą spory. Na podłożach z krwią wywołuje podwójną hemolizę (alfa i beta). Bakteria produkuje wiele różnych enzymów i toksyn, m.in. enterotoksynę, która jest wydzielana podczas sporulacji. Według danych CDC, w Wielkiej Brytanii i USA zatrucia pokarmowe spowodowane przez C. perfringens są trzecim najczęstszym czynnikiem chorób przenoszonych przez żywność.

 

 

Celem pracy była ocena skuteczności różnych podłóż ułatwiających sporulacje szczepów C. perfringens. Szczep wzorcowy C. perfringens ATCC 13124 zamrożony w -80 st. C wysiano na Columbia agar z 5% krwią baranią i inkubowano przez 24 h. W 37 oC, w komorze beztlenowej (Whitley A35 Anaerobic Workstation, Don Whitley Scientific, UK). Następnie kilka wyrosłych kolonii przeniesiono na podłoże płynne BHI wzbogacone 1% surowicą końską oraz płynne podłoże Ellnera, inkubując w warunkach beztlenowych i tlenowych w 37 st. C przez 72 h. Jednocześnie dla porównania wykonano identyczną procedurę ze wzorcowym szczepem Clostridium difficile VPI 10463. Następnie podłoża inkubowane w warunkach beztlenowych przeniesiono do warunków tlenowych i pozostawiono w temperaturze pokojowej przez 72 h. Kolejno wykonano procedurę szoku alkoholowego (96% etanol, 1:1). Stopień sporulacji kontrolowano, wykonując 4 serie preparatów barwionych metodą Schaffera-Fultona oraz metodą Grama, odpowiednio po: 0, 30, 60 i 90 min po dodaniu alkoholu. Ocena mikroskopowa preparatów barwionych metodą Schaffera-Fultona oraz Grama wykazała większą zdolność sporulacji szczepów C. difficile w porównaniu do C. perfringens. Nie stwierdzono zależności między czasem ekspozycji na szok alkoholowy a intensywnością sporulacji. Intensywność sporulacji szczepu C. perfringens była skuteczniejsza przy zastosowaniu podłoża Ellnera w porównaniu z podłożem BHI, bez względu na dodanie 5% surowicy końskiej.

Praca została wykonana w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (kierownik: prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian, opiekun pracy: mgr Monika Kabała).

 

 

 

Autorzy projektu:
Krzysztof Sacha, Jakub Orszulak.

 

 

 

Praca konkursowa w ramach konferencji International Medical Congress of Silesia 2017, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.

KOMENTARZE
Newsletter