Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Problem chorób nowotworowych – statystyki
Redakcja portalu, 16.07.2013 , Tagi: nowotwory, statystyki
Choroby nowotworowe stanowią jeden z największych problemów współczesnej medycyny. Diagnoza nowotworu jest zazwyczaj odbierana jako wyrok, z tą tylko różnicą, że pacjent nie zna daty jego wykonania. Szansa na wygranie walki z chorobą zależy od wielu czynników – przede wszystkim od stadium i rodzaju guza – i nie zawsze musi być niewielka. Mimo wszystko zmian nowotworowych boimy się jak ognia. Kwestią, nad którą raczej niewiele osób się zastanawia są szczegółowe statystyki dotyczące zachorowalności na nowotwory oraz śmiertelność w następstwie tego typu chorób.

Statystyki globalne

 

Największą organizacją na świecie, zajmującą się walką z nowotworami, jest American Cancer Society, założona w 1913 roku. W 2011 roku pracownicy tej organizacji opublikowali dane w skali globalnej, oparte na zestawieniu GLOBOCAN 2008, wykonanym 3 lata wcześniej przez World Healt Organization. Wynika z nich, że najczęściej występującym rodzajem nowotworu u kobiet jest rak piersi, który stanowi 23 % wszystkich nowych przypadków chorób nowotworowych oraz 14 % całkowitej ilości zgonów spowodowanych przez nowotwory w 2008 roku. U mężczyzn prym wiedzie nowotwór płuc, charakteryzujący się, w analogicznym zestawieniu, wartościami liczbowymi na poziomie 17% i 23%. W badaniach uwzględniono populację 184 krajów świata i określono w niej około 12,7 miliona nowych przypadków oraz 7,6 miliona zgonów. Są to rzecz jasna dane przybliżone, gdyż dokładna ewidencja, w szczególności w krajach słabo rozwiniętych, jest bardzo utrudniona.

 

Poniższa tabela przedstawia sumaryczną ilość przypadków dla poszczególnych rodzajów nowotworów oraz sumaryczną ilość zgonów w ich następstwie, z uwzględnieniem podziału według płci.

 

 

Kolejna tabela zawiera informacje na temat procentowego ryzyka wystąpienia nowotworów określonych narządów oraz śmierci w ich następstwie u ludzi w wieku do 75 lat. Porównano statystyki z krajów rozwiniętych i rozwijających się, a także dokonano podziału według płci. Warto zaznaczyć, że dane te dotyczą tzw. ryzyka skumulowanego, czyli wartości średniej ryzyka dla osób w podanym przedziale wiekowym. W tabeli uwzględniono jedynie najczęściej występujące rodzaje nowotworów.

 

 

Ostatnia tabela tego zestawienia zawiera dane liczbowe mówiące o częstości występowania wszystkich rodzajów nowotworów razem oraz  o częstości zgonów w ich następstwie. Podane wartości oznaczają ilości przypadków diagnozy bądź zgonu na 100 tysięcy członków populacji danego rejonu świata.

 

 

W lutym bieżącego roku organizacja pod nazwą International Agency for Research on Cancer opublikowała dane szacunkowe przedstawiające procentowy udział poszczególnych rodzajów nowotworów w całkowitej ilości zdiagnozowanych przypadków w Europie w 2012 roku. Poniższa tabela przedstawia 5 najczęstszych rodzajów nowotworów z uwzględnieniem podziału według płci.

 

 

Analogiczne dane przedstawiła również wspomniana już wcześniej American Cancer Society. Tabela przedstawia wartości szacunkowe na rok 2013 dla populacji Stanów Zjednoczonych.

 

 

Sytuacja przedstawia się zupełnie podobnie dla Polski. Tym razem dane pochodzą z 2009 roku i zostały zebrane oraz opublikowane przez Krajowy Rejestr Nowotworów z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

 

Na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, że najpopularniejszym rodzajem nowotworu u kobiet jest rak piersi, natomiast u mężczyzn – rak płuc oraz prostaty. Wartości liczbowe dla poszczególnych odmian choroby różnią się nieznacznie, co świadczy o skali problemu. Dane globalne mogą różnić się między sobą w zależności od stopnia rozwoju gospodarki i warunków życia mieszkańców. Na proces nowotworzenia mają bowiem wpływ takie czynniki jak palenie tytoniu, czy też kontakt z substancjami toksycznymi lub promieniowaniem.

 

Powyższy tekst posiada jedynie charakter swego rodzaju ciekawostki. Nie rozwiązuje on żadnych kwestii ani nie przybliża czytelnikom metod walki z chorobami nowotworowymi. Jego założeniem było przedstawienie danych czysto statystycznych. Jesteśmy jednak pewni że wiedza ta okaże się, przynajmniej dla części osób, interesująca.

 

Michał Szewczuk

Źródła

Bibliografia:

  • Ferlay J., Steliarova-Foucher E., Lortet-Tieulent J. i in., Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012, European Journal of Cancer 49 (2013) 1374-1403
  • Jemal A., Bray F., Center M. M. i in., Global cancer statistics, A Cancer Journal for Clinicials 61 (2011) 69-90
  • Malvezzi M., Arfé A., Bertuccio P. i in., European cancer mortality predictions for the year 2011, Annals of Oncology 22 (2011) 947-956
  • Siegel R., Naishadham D., Jemal A., Cancer Statistics, 2013, A Cancer Journal for Clinicials 63 (2013) 11-30
  • Thun M. J., DeLancey J. O., Center M. M. i in., The global burden of cancer: priorities for prevention, Carcinogenesis 31/1 (2010) 100-110
  • Wojciechowska U., Didkowska J., Koćmiel A., Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego, Studia Demograficzne 1/161 (2012) 153-166
KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter