Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rusza pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze w ramach WIB
Rusza pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze w ramach WIB

Program Wirtualny Instytut Badawczy, którego Podmiotem Zarządzającym jest Łukasiewicz – PORT z Wrocławia, ogłosił pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze z obszaru biotechnologia medyczna – onkologia. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r. Wkrótce zostanie także ogłoszona rekrutacja do grona ekspertów, którzy oceniać będą projekty.

 

 

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki  przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. – Wirtualny Instytut Badawczy to pilotażowy program, który udowadnia, że prawdziwie konkurencyjna nauka wychodzi poza budynki, laboratoria i istniejącą infrastrukturę. WIB to przede wszystkim ludzie – wykształceni, utalentowani, pełni pasji i zdeterminowani – którzy z zaangażowaniem i odwagą będą rozwijali koncepcje, docelowo służące całemu społeczeństwu – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – WIB to projekt ważny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Przygotowywany przez Łukasiewicz – PORT z najwyższą starannością we współpracy z Ministerstwem i ekspertami zewnętrznymi. To ogromna satysfakcja, że dziś możemy zaprosić do udziału w konkursie inaugurującym program – dodaje.

WIB umożliwi finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach wyższych, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania. Środki będą wydatkowane w perspektywie do 10 lat. – WIB promuje współpracę i porozumienie, a nie konkurencję między jednostkami naukowymi w Polsce. Taki model pozwoli najlepiej wykorzystać potencjał, jaki drzemie w polskich ośrodkach naukowych, da szansę  wniesienia wkładu w opracowanie nowych terapii, leków czy technologii medycznych. Zapewni naukowcom warunki pracy na najwyższym światowym poziomie i – co równie ważne – najwyższe dostępne obecnie w Polsce wynagradzanie tej pracy – kontynuuje Andrzej Dybczyński.

Do programu zostanie zakwalifikowanych do 10 wyłonionych w konkursie zespołów badawczych. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r. i potrwa do 12 marca. Na oficjalnej stronie programu można znaleźć dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie. Oceną złożonych wniosków zajmą się wyłonieni na potrzeby programu eksperci z obszaru naukowego i biznesowo-gospodarczego wyspecjalizowani w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. – Do współpracy poszukujemy najlepszych z najlepszych – uznanych ekspertów, doświadczonych w pracy w środowisku międzynarodowym, którzy mogą poszczycić się dorobkiem, osiągnięciami i doświadczeniem w obszarze biotechnologii medycznej. Ich rolą będzie nie tylko selekcja, lecz także asystowanie zespołom badawczym w drodze do osiągniecia założonych celów. To ogromny przywilej, ale i odpowiedzialność – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy. Zadaniem zaproszonych do współpracy ekspertów będzie ocena merytoryczna wniosków o finansowanie, jak również okresowa ewaluacja realizowanych przez zespoły badawcze zadań. Rekrutacja ekspertów zostanie rozpoczęta 1 grudnia br. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2021 r. W grudniu i styczniu zaplanowano spotkania informacyjne na temat programu.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter