Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stypendium ministra – warto spróbować
Kamil Maciąg, 08.09.2014 , Tagi: stypendia, studenci, doktoranci
Stypendium ministra to największe i bardzo prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych studentów z całej Polski. Otrzymują je osoby niezależnie od kierunku studiów, oceniane są osiągnięcia z całego okresu studiów.

Od kilku lat w Polsce faworyzuje się studentów i doktorantów, którzy ciągle zwiększają swój dorobek naukowy. Widać to m.in. poprzez kryteria przyznania stypendium rektora, ale i nie tylko. Wyjątkowo prestiżowym osiągnięciem jest stypendium ministra. Przyznawane jest za wybitne osiągnięcia studenta oraz doktoranta.

Studenci z całej Polski, ze wszystkich kierunków studiów podzieleni są na dwie grupy:

- studentów I i II stopnia

- studentów III stopnia

Są oni oceniani pod względem uzyskanej średniej ocen lub pod kątem osiągnięć naukowych.

Studenci I i II stopnia mogą aplikować o stypendium już po ukończeniu I roku studiów I stopnia. Od początku swojej kariery na studiach zbierają oni swój dorobek, który następnie jest przedstawiany we wniosku. W ramach tego stypendium nie jest oceniany ostatni rok akademicki, ale cały okres od momentu rozpoczęcia studiów I stopnia, stąd pozornie mogłoby się wydawać, że największe szanse mogą mieć studenci ostatnich lat studiów, jednak w praktyce wszystko zależy od zaangażowania studenta w zdobywanie dobrych ocen oraz jego osiągnięcia naukowe. W przypadku doktorantów oceniany jest dorobek naukowy od momentu rozpoczęcia studiów III stopnia. Jeżeli ktoś  był już laureatem stypendium ministra, nie może w kolejnym wniosku przedstawiać osiągnięć za które otrzymał stypendium.

Co jest oceniane?

Przy ocenie brana jest pod uwagę średnia ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub albo  sportowe. Jako wybitne osiągnięcia naukowe ministerstwo uważa:

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje w formie książek np.: monografie naukowe;

- uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, nie są zaliczane do tego projekty kołowe;

- patenty i wzory użytkowe;

- aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych - wystąpienia ;

- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra wnioski o stypendium składa rektor uczelni. Jednak to student składa wniosek do właściwego dziekanatu. W rozporządzeniu znajduje się formalny wymóg zatwierdzenia kandydatury przez radę wydziału lub senat. W związki z tym, że jedynym terminem jest konieczność złożenia wniosku przez rektora do 15 października terminy złożenia wniosków przez studentów do właściwych dziekanatów ustalane są na każdej uczelni w trochę inny sposób. Warto dowiedzieć się o tym wcześniej, często są to terminy wrześniowe, czyli dla wielu osób okres kiedy są jeszcze na wakacjach.

Przejdźmy do konkretów…

Kwota stypendium oraz ilość osób nagrodzonych jest ustalana każdego roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z ustawą regulującą kwestię stypendium w przypadku studentów I i II stopnia kwota stypendium nie może być wyższa niż 15 tys. zł oraz nie może zostać przyznane większej liczbie niż 1000 laureatom. W przypadku doktorantów nie może zostać przyznane więcej niż 25 tys. zł, zaś liczba laureatów nie może przekroczyć 100 osób.

W ostatnim rozdaniu kwoty zostały ustalone odpowiednio na 14 tys. zł i 22 tys. zł. W przypadku studentów I i II stopnia laureatami zostały osoby, które uzyskały nie mniej niż 35,75 pkt. zaś w gronie doktorantów minimum 61 pkt. Finalnie rozdano 934 stypendia dla studentów oraz 84 stypendia dla doktorantów.

Czy rzeczywiście warto?

O odpowiedź na to pytanie zapytaliśmy ubiegłorocznej laureatki - "Jest to niezwykłe zwieńczenie kilku lat aktywnej działalności w kole naukowym. Kiedy rozpoczęłam studia i zaczynałam działać w kole naukowym nikt nie doceniał działalności dodatkowej, liczyła się średnia ocen. Teraz się to zmieniło i miło jest po latach pracy otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie. Niestety tak cenne stypendia prowadzą również do pewnych patologii, kiedy to studenci robią to co się opłaca, a nie ze szczerej pasji i chęci do poszerzania swoich horyzontów i zdobywania nowych umiejętności." 

Źródła

http://www.nauka.gov.pl/

KOMENTARZE
Newsletter