Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Synektik SA wchodzi na rynek wart ponad 2 mld USD
Synektik SA – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zawarła opiewający na 4 mln USD kontrakt na zakup licencji i prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych z izraelską firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center. Na podstawie umowy Synektik uzyskał wyłączne prawa do produktu na całym świecie – innowacyjnego znacznika do badań PET służącego do oceny perfuzji mięśnia sercowego – ammonium salt. Zgłoszenie patentowe zostało złożone w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że produkt jest już objęty ochroną patentową. Pierwsze przychody z tytułu produkcji znacznika oraz sprzedaży licencji są oczekiwane w trzecim roku od podpisania umowy. Szacowana wartość rynku znaczników kardiologicznych wynosi 2 mld USD .

Kontrakt obejmuje ponadto przeprowadzenie wspólnych badań klinicznych, optymalizację metod produkcji oraz komercjalizację znacznika. Całkowite nakłady na projekt w okresie pierwszych 3 lat współpracy wyniosą 4 mln USD. Projekt podzielony jest na fazy związane z zakończeniem określonych umową etapów prac w celu uzyskania rejestracji produktu (tzw. milestone). Przyszłe przychody ze sprzedaży będą pochodziły z produkcji i sprzedaży preparatu we własnych zakładach produkcyjnych oraz z udzielania i sprzedaży sublicencji innym podmiotom.

Nowy radiofarmaceutyk wykorzystywany będzie w badaniach PET, które daje wyższą rozdzielczość obrazu i dokładniejszą diagnostykę, a także są o wiele krótsze od najczęściej obecnie stosowanej metody SPECT. Czas badania będzie wynosił około 30-45 min w porównaniu do 3-4 godzin metodą SPECT i zapewni obniżenie dawki promieniowania, którą otrzymuje pacjent. Technologia opiera się na innowacyjnym znaczniku używanym w badaniach PET MPI, która umożliwia pomiar ilościowego przepływu krwi przez mięsień sercowy. Znacznik ten umożliwia ocenę i analizę jakościową po przebytym zawale mięśnia sercowego w chorobach niedokrwiennych serca oraz ocenie zaawansowania choroby wieńcowej. Wniosek patentowy dotyczący tego produktu został już złożony w maju 2011 roku w Stanach Zjednoczonych.

„Udział Synektik w projekcie badawczym dotyczącym znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej jest kolejnym krokiem milowym dla naszej firmy. Umożliwi nam to wejście do grupy światowych liderów w segmencie radiofarmaceutyków kardiologicznych z innowacyjnym produktem objętym ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, który zostanie zarejestrowany na terenie USA, Europy oraz Japonii. Produkt ten jest konkurencyjny, ponieważ nie tylko skraca czas badania, ale także daje o wiele dokładniejszy od metody SPECT obraz. Tym samym niweluje wiele możliwości popełnienia błędu, tym samym zmniejszając koszty leczenia chorego. Rynek ten jest perspektywiczny także ze względu na coraz większe budżety przeznaczane przez państwa na diagnostykę chorób kardiologicznych. Co istotne, już teraz posiadamy potencjał do prowadzenia własnych badań nad radiofarmaceutykami przez centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie i możliwość współpracy z jednostką Radiochemii w Hadassah Ein Kerem. Współpraca z Hadasit nie tylko umocni pozycję Synektik na międzynarodowym rynku radiofarmaceutyków, ale także znacząco zwiększy wpływy spółki w przyszłości, tym bardziej, że zgodnie z zapisami umowy Synektik posiada wyłączność na ten produkt na świecie. Naszym celem jest dostarczanie na rynek medyczny jak najbardziej zaawansowanych technologicznie radiofarmaceutyków, które poprawią jakość badań oraz komfort pacjentów. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta współpraca zaowocuje nie tylko rozwojem Synektik, ale także przyczyni się do znaczącego postępu w diagnostyce chorób serca” – mówi Cezary Dariusz Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

 

Rynek chorób sercowo-naczyniowych

 

  • Liczba chorych sięga ok. 16,8 mln Amerykanów [1]
  • Choroby serca są najczęstszą przyczyną śmierci w USA (ok. 600 tys.) [2]
  • To również główny problem w Europie (ok. 4,3 mln) [3]
  • Oraz w Polsce 175 tys. (46% wszystkich zgonów) [4]
  • Wydatki na leczenie chorób serca sięgają w Polsce już 50 mld zł i do 2030 r. wzrosną do 100 mld zł [5]
  • Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są główną przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych koszty bezpośrednie CVD wzrosną z 316 miliardów dolarów w 2011 roku do 818 mld dolarów w 2030 roku [6]

 

Synektik SA narastająco po 9 miesiącach 2013 roku osiągnął zysk netto w wysokości 3,75 mln. zł, a przychody spółki wyniosły 46,66 mln zł. Zysk operacyjny w analizowanym okresie osiągnął 4,9 mln zł.

 
KOMENTARZE
Newsletter