Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Synektik włącza pierwszego pacjenta do II fazy badań klinicznych kardioznacznika
Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – poprzez podanie preparatu włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klinicznych innowacyjnego w skali światowej radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI) („kardioznacznik”), znajdującego zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Oznacza to, że harmonogram badania realizowany jest zgodnie z planem.

 

Badania tej fazy prowadzone są w polskich ośrodkach badawczych. Całość kosztów badania finansowana będzie w ramach prestiżowego grantu Horyzont 2020. Zakończenie II fazy umożliwi w opinii Spółki rozpoczęcie procesu komercjalizacji poprzez ewentualne podpisanie umowy partneringowej.

Kardioznacznik – innowacyjny znacznik do diagnostyki izotopowej PET-CT, nad którym Synektik prowadzi prace badawcze – umożliwia pomiar przepływu krwi przez mięsień sercowy. Pozwala przeprowadzić analizę stanu zdrowia pacjenta i jego rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego i w chorobie niedokrwiennej serca oraz ocenić stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Opracowywany produkt cechuje się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi pozwalającymi na dokładniejszą diagnostykę wobec stosowanych obecnie metod diagnostycznych.

Celem II fazy badań klinicznych jest ocena wartości diagnostycznej badanego produktu jako bezpiecznego znacznika dla wykrywania zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzewaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową.

– Kolejne badania pozwolą ocenić skuteczność diagnostyczną naszego produktu. Ich wyniki będą jednocześnie implikowały wartość komercyjną kardioznacznika. Liczymy, że potwierdzą one wyższą skuteczność diagnostyczną naszego produktu w badaniach PET-CT w stosunku do obecnie oferowanych znaczników w scyntygrafii (SPECT) – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Synektik S.A.

Dzięki bezzwrotnej, niewymagającej wkładu własnego dotacji w wysokości 15,7 mln zł otrzymanej z programu Horyzont 2020, firma posiada zabezpieczone pełne finansowanie niezbędne do przeprowadzenia II fazy badań.

– Jesteśmy przekonani, że etap po zakończeniu badania II fazy będzie optymalny z punktu widzenia nawiązania współpracy z zainteresowanymi partnerami. Biorąc pod uwagę inne tego typu transakcje, kontrakty partneringowe w tym obszarze mają ogromny potencjał komercyjny – mówi Cezary Kozanecki.

W lutym 2017 r. miała miejsce transakcja pomiędzy Lantheus Medical i GE Healtcare. W jej wyniku Lantheus otrzymał płatność z góry w wysokości 5 mln USD, a także zagwarantował sobie potencjalne kamienie milowe w wysokości 60 mln USD oraz dwucyfrowe tantiemy ze sprzedaży w przypadku wprowadzenia produktu na rynek.

– Kontrakt podpisany przez Lantheus i GE Healthcare stanowi dla nas swego rodzaju benchmark – dodaje Cezary Kozanecki.

Strategicznym rynkiem w przypadku kardioznacznika będą dla Synektik Stany Zjednoczone. Każdego roku wykonywanych jest tam kilkanaście milionów procedur kardiologicznych z użyciem radioznaczników, z czego ok. 80 proc. dotyczy perfuzji mięśnia sercowego. Rynkowe prognozy wskazują, że sprzedaż radiofarmaceutyków PET i SPECT w USA rośnie każdego roku o ok. 20 proc., i w 2022 r. osiągnie wartość 6,5 mld USD*. W 2015 r. firma uzyskała na terenie USA patent, który będzie obowiązywał do końca 2031 r.

Synektik jest największym w Polsce producentem radioznaczników. Jako jedyna firma oferuje na krajowym rynku 4 zarejestrowane produkty, w tym 3 tzw. radioznaczniki specjalne, do których zalicza się m.in. cholinę, służącą przede wszystkim do diagnostyki nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, nerek, a także wątroby. Firma opracowuje własne produkty w swoim Centrum Badawczo-Rozwojowym w Warszawie.

*BIO-TECH Systems (2015)

KOMENTARZE
Newsletter