Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Transplantologiczny boom we Wrocławiu!
Władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podpisały porozumienie o współpracy z Fundacją Rozwoju Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ręki i Chirurgii transplantacyjnej w Trzebnicy.

 

Współpraca podpisana między Fundacją Rozwoju Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ręki i Chirurgii Transplantacyjnej a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu  stanowi kolejny krok, w rozwoju innowacyjnych technologii biomedycznych, w których rozwój zaangażowany jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Jak do tej pory, na Uniwersytecie Przyrodniczym działało Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych. Podpisanie umowy z Fundacją, stwarza szanse przede wszystkim dla studentów, którzy w ramach porozumienia będą mogli realizować prace dyplomowe czy odbywać w staże i praktyki. Poznanie technik medycyny transplantacyjnej, wgłębianie się w immunologię transplantacyjną będzie niewątpliwą szansą przede wszystkim dla studentów biotechnologii, biologii i weterynarii.

Uniwersytet w ramach umowy zobowiązał się do prowadzenia odpowiednich szkoleń oraz otwarcia studiów podyplomowych, które pozwoliłyby na zgłębienie wiedzy z zakresu transplantologii.

Porozumienie zostało podpisane przez prezesa fundacji, prof. Jerzego Jabłeckiego, wiceprezesa- dr Adama Chełmońskiego oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego- prof. Alinę Wieliczko, prorektora ds. współpracy z zagranicą oraz prof. Krzysztofa Kubiaka, Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 

KOMENTARZE
Newsletter