Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Trzeci konkurs WIB – ruszył nabór ekspertów
Trzeci konkurs WIB – ruszył nabór ekspertów

Łukasiewicz – PORT zaprasza ekspertów w dziedzinie biotechnologii medycznej do współpracy w ramach programu WIB. Ruszyła rekrutacja do międzynarodowego panelu, który dokona oceny merytorycznej aplikacji zgłoszonych w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

 

 

 

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego został ogłoszony 10 lipca 2023 r. Jego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym w dziedzinie biotechnologii medycznej. Pula środków, o jakie mogą się ubiegać zespoły badawcze, to 380 mln zł. Podmiotem zarządzającym w konkursie jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. Kolejna edycja konkursu WIB przyniosła rozszerzenie obszaru badań objętego możliwością finansowania. W dwóch pierwszych konkursach mogły brać udział zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej – onkologii. W trzecim taką możliwość mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Oczekiwanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą zainteresować inwestorów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Zgłoszone w konkursie aplikacje w pierwszej kolejności poddane zostają weryfikacji formalnej. Kolejnym krokiem jest ocena merytoryczna, która obejmuje zarówno wartość naukową, jak i społeczno-gospodarczą zgłoszonych wniosków, w tym ich potencjał komercjalizacyjny. – Ocenę merytoryczną aplikacji w konkursie WIB powierzamy międzynarodowemu gronu ekspertów z obszaru naukowego i biznesowo-gospodarczego, którzy specjalizują się w dziedzinie biotechnologii medycznej. Zadaniem ekspertów jest nie tylko recenzja i ocena zgłoszonych aplikacji. Zostają oni także włączeni w proces realizacji projektów w zakresie wsparcia mentorskiego, okresowej ewaluacji zadań realizowanych przez zespoły naukowców oraz późniejszej komercjalizacji efektów prac badawczych – wyjaśnia Paweł Kurant, zastępca dyrektora Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, odpowiedzialny za realizację programu WIB.

Nabór na ekspertów potrwa od 4 sierpnia do 30 września 2023 r. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej programu WIB. Tutaj również znajduje się aktualny wykaz ekspertów. Wybrane grono ekspertów przystąpi do merytorycznej oceny wniosków po ich pozytywnym zakwalifikowaniu w ramach oceny formalnej. Termin rozpoczęcia oceny merytorycznej zależny jest od liczby złożonych wniosków o finansowanie zespołów badawczych. Prawdopodobnie będzie to przełom 2023 i 2024 r.

Źródła

Fot. Łukasiewicz – PORT

KOMENTARZE
Newsletter