Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego ogłoszony

380 mln zł dla polskiej biotechnologii medycznej – 10 lipca br. ogłoszony został trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB), którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

 

 

 

W dwóch pierwszych konkursach WIB o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii. W trzecim konkursie obszar ten został rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Podmiotem zarządzającym programem WIB, który odpowiada za organizację i przeprowadzenie konkursów, jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. – Przed nami trzecia edycja konkursu WIB, a zarazem pierwsza, do której zapraszamy zespoły badawcze specjalizujące się w biotechnologii medycznej i rozwijające zastosowania terapeutyczne we wszystkich obszarach medycyny. Rozszerzenie obszaru badań to bez wątpienia szansa dla znacznie większej grupy polskich naukowców na uzyskanie finansowania badań nad innowacyjnymi terapiami i technologiami medycznymi. Niezmienny pozostaje natomiast nacisk na wysoki potencjał komercjalizacyjny projektów badawczych – mówi Paweł Kurant, zastępca dyrektora Łukasiewicz – PORT, odpowiedzialny za wdrażanie programu WIB. Celem, jaki postawiony został przed zespołami aplikującymi do udziału w programie, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Oczekiwanym rezultatem zadań badawczych prowadzonych w ramach WIB są możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty, które mogą realnie zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia. Założeniem programu jest bowiem połączenie nauki i biznesu w sposób przynoszący korzyści każdej ze stron, a w efekcie – podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Trzeci konkurs WIB rozpocznie się od działań informacyjnych i doradczych. Kulminacją konkursu będzie nabór wniosków, który zaplanowany jest w dniach 2-13 października 2023 r. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu. Proces wyłaniania zespołów, które otrzymają finansowanie projektów, składa się z kilku etapów. Zgłoszone wnioski w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Tej drugiej dokona panel międzynarodowych ekspertów złożony ze specjalistów zarówno w dziedzinie biotechnologii, jak i komercjalizacji. Ostatnim krokiem będzie podpisanie umowy o finansowanie z zespołem badawczym, który otrzyma rekomendację do finansowania. Dotychczas w ramach programu WIB finansowanie uzyskał projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” opracowany przez zespół naukowców, którego liderem jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Badań Molekularnych i Komórkowych w Warszawie. Wartość finansowania projektu wyniosła blisko 70 mln PLN. Więcej o projekcie możecie dowiedzieć się z naszej rozmowy z prof. Dziembowskim:

 

Źródła

Fot. Łukasiewicz – PORT

KOMENTARZE
Newsletter