Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
UE dąży do złagodzenia przepisów dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie
UE dąży do złagodzenia przepisów dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie

Zgodnie z nowym dokumentem, który jest częścią Genetic Literacy Project, Unia Europejska zmierza w kierunku złagodzenia obecnych przepisów nadzorujących żywność modyfikowaną genetycznie.

 

 

 

Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej – organu odpowiedzialnego za opracowywanie nowych przepisów dla UE – zaleca, aby żywność opracowana przy użyciu narzędzi takich jak CRISPR była zatwierdzana jako konwencjonalna, zamiast poddawania jej pracochłonnemu procesowi zatwierdzania podyktowanemu przez unijne przepisy dotyczące GMO. Zgodnie z propozycją, UE stworzyłaby nową kategorię dla roślin opracowanych przy użyciu technik edycji genów, które mogłyby ominąć kategoryzację GMO, pod warunkiem że nowe odmiany mogłyby zostać uzyskane przy użyciu tradycyjnych technik hodowlanych. W przeciwieństwie do modyfikacji genetycznych, które wprowadzają materiał genetyczny z obcych gatunków, żywność edytowana genetycznie wprowadza zmiany rodzime dla danego gatunku. Zgodnie z propozycją, edycja genów, która wprowadza do rośliny zmiany wykraczające poza to, co byłoby możliwe dzięki naturalnym technikom hodowlanym, wymagałaby pełnej autoryzacji GMO. Powodem tej zmiany jest rosnące uznanie wśród europejskich organów regulacyjnych potrzeby przyjęcia nowych technik naukowych, aby poradzić sobie z rosnącym zagrożeniem zmianami klimatycznymi. – Nauka i dowody pokazują, że można to osiągnąć również poprzez konwencjonalną hodowlę roślin uprawnych. Uzasadnienie ekonomiczne jest bardzo silne. Jeśli chcemy radzić sobie ze zmianami klimatu i wspierać bezpieczeństwo żywnościowe, potrzebujemy tych technik – powiedział Financial Times urzędnik UE.

Naukowcy mieli kiedyś nadzieję, że Europa będzie regulować edycję genów łagodniej niż tradycyjne techniki inżynierii genetycznej, jednak w 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że edytowanie genów podlega prawu obejmującemu rośliny transgeniczne. W następnym roku Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przeanalizowanie tej kwestii. W sprawozdaniu z 2021 r. stwierdzono, że obowiązujące przepisy dotyczące GMO nie są odpowiednie dla edycji genów i hamują rozwój innowacyjnych upraw. Nowe proponowane przez Komisję Europejską przepisy oznaczają ewolucję perspektywy dotyczącej żywności modyfikowanej genetycznie. W przeszłości UE postrzegała żywność opracowaną przy użyciu CRISPR i podobnych technologii edycji genów jako zasadniczo taką samą, jak żywność modyfikowana genetycznie (GMO), co oznaczało, że podlegały one temu samemu ogólnemu moratorium z 2003 r. na wszelkie nowe zatwierdzenia produktów GMO. Podczas gdy posunięcie to może potencjalnie zbliżyć UE do bardziej liberalnego podejścia, środowiska regulacyjnego Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do żywności modyfikowanej genetycznie, te same organizacje, które wspierają regulację GMO i początkowy zakaz metody edycji genów, takie jak Greenpeace i niektóre grupy w Parlamencie Europejskim, planują walczyć z tą propozycją. – Sąd Najwyższy UE jasno stwierdził, że GMO pod inną nazwą to nadal GMO. UE musi regulować nowe GMO, aby upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia dla przyrody, owadów zapylających lub zdrowia ludzkiego – stwierdził FT Eve Corral z Greenpeace.

Źródła

https://www.science.org/content/article/european-commission-proposes-loosening-rules-gene-edited-plants

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/eksperyment-badania-laboratorium-5607399/

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter