Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Urteste rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro
Urteste rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro

Urteste S.A., spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, środki z publicznej emisji akcji planuje przeznaczyć głównie na: prace badawczo-rozwojowe, ochronę patentową testów oraz wyposażenie nowego laboratorium. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą prowadzone przez Dom Maklerski BOŚ w dniach 24 czerwca-2 lipca br. Urteste planuje zadebiutować na rynku  NewConnect w III kwartale 2021 r.

 

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. – Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. W centrum zainteresowania spółki mamy 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90 proc. przypadków wszystkich chorób nowotworowych – mówi prof. Adam Lesner, przewodniczący rady naukowej Urteste. 

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są na trzech projektach:

- PANURI (rak trzustki),

- EASY-TEST (rak prostaty),

- FINDER (13 celów diagnostycznych).

Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są PANURI oraz EASY-TEST. Celem projektu PANURI jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka trzustki, zaś projektu EASY-TEST – raka prostaty. Obecnie w ramach projektów PANURI i EASY-TEST prowadzone są eksperymenty medyczne, w których uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie ich czułości i swoistości względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty. Celem projektu FINDER jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów, takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.

Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W 2020 r. z ich powodu umarło 10 mln ludzi. Według Statista w 2040 r. liczba ta ma wzrosnąć do 16,3 mln. – Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni, jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria – zapowiada Grzegorz Stefański, prezes zarządu Urteste. Nasz portal jako pierwszy przeprowadził wywiad z prezesem Stefańskim na temat nowego projektu. Publikacja jest dostępna tutaj. 

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu. 100% obecnych akcji spółki zostało objęte 12-miesięcznymi umowami lock-up. Obecnie akcjonariuszami Urteste są: Grzegorz Stefański (18% kapitału zakładowego), Tomasz Kostuch, członek zarządu (18%), prof. Adam Lesner (23,60%), dr Natalia Gruba, dyrektor ds. technologii (20,40%) oraz fundusz Twiti Investments (20%). Szczegóły oferty, w tym jej harmonogram, zawiera Memorandum Informacyjne, dostępne na stronie firmy. W ramach oferty publicznej inwestorom zaoferowanych zostało do 95 200 akcji serii C.

KOMENTARZE
Newsletter