Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wartość ukryta w odpadach plastikowych – wyciśnij ile się da
Od sześciu już lat Fundacja PlasticsEurope Polska w swojej akcji informacyjnej przypomina o konieczności właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych. Jak co roku plakaty pojawiły się w kilkunastu miastach Polski na 300 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland i eksponowane były przez cały sierpień. W tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami i dystrybucja materiałów informacyjnych.

Grafika tegorocznego plakatu, zaprojektowana przez artystę plastyka Macieja Lasotę, w obrazowy sposób przedstawia przesłanie kampanii „ Każdy plastikowy odpad ma wartość. Pozwól ją odzyskać.” Pokazuje, że wysiłek, jaki należy włożyć w odzyskanie wartości odpadów przełoży się na konkretne korzyści finansowe. Uzupełnienie hasła „Jest na to sposób: Selektywna zbiórka – recykling – odzysk energii” to wskazanie konkretnych etapów, które pozwalają prawidłowo zagospodarować cenny surowiec wtórny, jakim są odpady tworzyw sztucznych. „Łatwo zauważyć, że nie ma tu miejsca na składowanie odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach, które ciągle jeszcze stanowi w Polsce najpopularniejszą metodę zagospodarowania tego typu odpadów.” – mówi Kazimierz Borkowski, Dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając „Wg najnowszych danych PlasticsEurope w roku 2012 w Polsce na wysypiska trafiło 60% odpadów tworzyw sztucznych. Ten cenny materiał marnuje się na wysypisku i można sobie zadać pytanie, czy możemy pozwolić sobie na stratę tej wartości.”

Z odpadu odzyskanego w recyklingu powstaje materiał o konkretnej wartości rynkowej, służący do wyprodukowania nowego pełnowartościowego wyrobu. Wszystkie odpady tworzyw sztucznych, także te nie nadające się do recyklingu, mają bardzo dużą wartość energetyczną i odzysk tej energii to konkretne ilości zaoszczędzonego surowca energetycznego (olej, gaz, węgiel, koks).

Dane za rok 2012 dla Polski nie są zbyt optymistyczne – odchodzenie od składowania następuje powoli (spadek składowania o około 1,5 %), a recykling odpadów tworzyw sztucznych wzrósł minimalnie w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł niecałe 24%. Odzysk energii z odpadów tworzyw sztucznych kształtuje się na poziomie 15-16 % i osiągany jest głównie poprzez wykorzystanie odpadów tworzyw do produkcji paliw alternatywnych. Z takimi wartościami recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych Polska znajduje się znacznie poniżej średniej europejskiej (recykling na poziomie 25%, odzysk energii 35%, składowanie 40%). Niewątpliwie, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostateczny poziom selektywnego zbierania odpadów tworzyw sztucznych – wg GUS wynosi on jedynie 11%. Wyniki ścisłej czołówki, w której znajduje kilku krajów europejskich, praktycznie w ogóle nie składujących odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach, to cel dość odległy dla krajów takich jak Polska, gdzie główną metodą zagospodarowywania odpadów pozostaje składowanie.

W ramach europejskiej inicjatywy przemysłu tworzyw sztucznych Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do 2020” dokonano oszacowania potencjalnych korzyści, możliwych do osiągnięcia poprzez zaniechanie składowania odpadów tworzyw sztucznych. W skali całej Europy całkowite odejście od składowania tworzyw sztucznych do roku 2020 pozwoli wykorzystać dodatkowe 80 mln odpadów tworzyw sztucznych o równowartości 1 mld baryłek ropy naftowej lub 70 mld euro. Dla Polski to odpowiednio 8,5 mln ton odzyskanych odpadów tworzyw – równowartość 110 mln baryłek ropy lub 7,5 mld euro.

Tegoroczna kampania informacyjno-edukacyjna to także głos w dyskusji towarzyszącej „rewolucji śmieciowej”, która weszła w życie z początkiem lipca i która doprowadzić ma do uporządkowania gospodarki odpadami w naszym kraju. Wprowadzone działania legislacyjne dążą do wyeliminowania podstawowych słabości polskiego systemu gospodarki odpadami, takich jak niewydolny system kontroli, raportowanie fałszywych danych, uchylanie się części przedsiębiorców od obowiązków związanych z odzyskiem opakowań, fikcyjny obrót odpadami, itp. Teraz, gdy samorządy przejęły odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mają one szansę swoimi działaniami doprowadzić do ograniczenia składowania odpadów i eliminacji nielegalnych wysypisk.

Niestety, na kolejne trzy lata odłożone zostało w Polsce wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych (do takich zaliczają się odpady tworzyw sztucznych), a jak pokazują doświadczenia innych krajów taki zakaz to bezpośredni impuls do zwiększenia odzysku wartościowych odpadów. Wydaje się więc, że obecnie jest najwyższy czas na podejmowanie działań na rzecz stworzenia infrastruktury pozwalającej w pełni wykorzystać wartościowe surowce wtórne.

 

Źródła

informacja prasowa Fundacji PlasticsEurope Polska

KOMENTARZE
Newsletter