Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ważne decyzje Kongresu Biogospodarki
Adam Zalewski, 21.10.2016 , Tagi: kongres biogospodarki
Czwarty Kongres Biogospodarki to ważne wydarzenie dla polskich regionów. Blisko 400 ekspertów z całego świata rozmawiało na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i bioekonomią. Kongres ma również praktyczny wymiar. Kluczowym jego elementem było ogłoszenie „Łódzkiej Deklaracji Bioregionów”.

 

W drodze po wielkie pieniądze

Kongres Biogospodarki w Łodzi jest współorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Komisję Europejską i ma ważne znaczenie dla określenia Europejskiej Strategii Biogospodarki. Jego praktycznym wymiarem było podpisanie „Lodz Bioregions Declaration”, czyli Łódzkiej Deklaracji Bioregionów. Dokument jest swoistą deklaracją w kwestii kierunków rozwoju biogospodarki.

Zgodnie z zapisami Deklaracji globalna biogospodarka musi być najpierw budowana na poziomie małych zrównoważonych gmin, wiosek, miasteczek, tzw. „biocommunities”. Sygnatariusze Deklaracji zwracają uwagę, że nowa Polityka Spójności (po 2020 roku) powinna uwzględniać rozwój biogmin i bioregionów („biocommunities”) jako kluczowego elementu rewitalizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatu i budowy lokalnych przemysłów opartych o cyrkularną biogospodarkę. Ponadto regiony Centralnej i Wschodniej Europy powinny aktywnie współpracować w zakresie projektów z zewnętrznym finansowaniem.

Łódzka Deklaracja Regionów była prezentowana podczas Konferencji Biogospodarki w Bratysławie BBEC2016 organizowanej przez Prezydencję Słowacką w październiku 2016 r. oraz dopiero będzie - na European Innovation Summit organizowanym w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2016 r. przez Knowledge4Innovation.

 

Forum Bioregionów Europy Centralnej i Wschodniej

Innym ważnym wydarzeniem było zawiązanie Forum Bioregionów Europy Centralnej i Wschodniej, którego celem ma być zawiązanie ścisłej współpracy między polskimi regionami rozwijającymi biogospodarkę oraz zaprzyjaźnionymi regionami Winnica i Czerniowce z Ukrainy.

Pierwszą inicjatywą Forum było podpisanie listu intencyjnego między Marszałkami polskich Regionów z Bio-Based Industries Joint Undertaking – europejskim programem badawczym o budżecie 3.7 mld euro. Dzięki realizacji projektów finansowanych przez BBI powstają nowe biomateriały, technologie recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, nowe technologie produkcji i przechowywania żywności, małe rolnicze biorafinerie służące utylizacji odpadów biologicznych w gospodarstwach rolnych czy też instalacje zielonej energii.

Ważnym celem Kongresu było również przybliżenie przedsiębiorcom, producentom rolnym, przetwórcom, naukowcom, ale także samorządowcom możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków będących do dyspozycji bezpośrednio w Brukseli – w Programie Ramowym Horyzont 2020 (prawie 80 mld euro). Program wspiera badania i rozwój technologii w całej Unii Europejskiej i to nie tylko w zakresie biogospodarki, ale też we wszystkich istotnych kierunkach badawczych.

 

IV Międzynarodowy Kongres BIogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbył się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016r w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

 

Tekst: Łukasz Wójcik, FIlmy i zdjęcia: Adam Zalewski 

KOMENTARZE
Newsletter