Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Witamina B3 pierwotnie powstała w kosmosie
Kamil Maciąg, 22.04.2014 , Tagi: kosmos, NASA, życie, eksploracja
Kolejne odkrycia naukowe dostarczają nowych istotnych danych, które pomogą w wyjaśnieniu początków powstania życia na Ziemi.

Hipoteza powstania życia na Ziemi na drodze abiogenezy ma wiele nieścisłości, które są licznie wytykane przez przeciwników tego rozwiązania zagadki. Jednym z kluczowych problemów w wyjaśnieniu jest wytłumaczenie pochodzenia podstawowych związków chemicznych, które były niezbędne do zainicjowania życia na Ziemi. Wśród wielu przeprowadzonych doświadczeń, w których starano się odzwierciedlić warunki panujące na pierwotnej Ziemi uzyskano podstawowe składniki chemiczne mające dać początek wszystkim istotom żywym, znane jako eksperyment Millera-Urey'a. Mimo to w dalszym ciągu nie jest znane jak doszło do powstania bardziej skomplikowanych struktur jak np. białka, czy nawet peptydy, w tym również te o właściwościach katalitycznych. Dodatkowo w przypadku nieenzymatycznej syntezy polimerów konieczne jest uzyskanie odpowiednio wysokiego stężenia co zdaniem wielu badaczy mogło być trudne w pierwotnych warunkach, zaś w ograniczonej przestrzeni  nadmiar cząsteczek wody wpływał negatywnie na przebieg reakcji. W przypadku wielu syntez organicznych zachodzących w żywych organizmach produktem ubocznym jest woda.

 

Ostatnie badania naukowe finansowane przez NASA rzucają całkowicie nowe światło na pochodzenie związków organicznych na Ziemi. Zostały one prowadzone przez dr Karen Smith z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii i dotyczyły analizy składu  chemicznego ośmiu próbek pobranych z różnych bogatych w węgiel meteorytów. Okazało się, że we wszystkich znaleziono cząsteczki witaminy B3 w stężeniu 30-600 ppb. Analizy te pozwalają sądzić, że kluczowy wpływ na powstanie życia na Ziemi mogły mieć molekuły dostarczane z przestrzeni kosmicznej. W początkowym etapie rozwoju naszej planety ilość meteorytów, które docierały do jej powierzchni była znacznie większa niż jest to obecnie. Oprócz witaminy B3 znaleziono bardzo dużo różnych podobnych związków. Jednak ze względu na swoją rolę w komórce znaczenie ma tylko ta molekuła.

 

Naukowcy sugerują, że warunki jakie panowały na początku powstawania kosmosu, w chmurze pełnej pyłów, gazów i promieniowania pozwoliły nie tylko na powstanie systemu słonecznego, ale umożliwiły również syntezę ważnych z biologicznego punktu widzenia związków takich jak np. witamina B3. Już wcześniej ewolucjoniści dowodzili o jej kluczowej roli w początkach powstawania życia na Ziemi. Witamina B3 znana również jako kwas nikotynowy jest prekursorem NAD, związku pełniącego ważną rolę  w procesie oddychania komórkowego. Analiza składu chemicznego meteorytów oraz późniejsze badania pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że meteoryty będące bardziej zmienione przez ciekłą wodę zawierały mniej witaminy B3 oraz innych kwasów pirydynokarboksylowych.

 

Naukowcy dokonując analiz doszli do wniosku, że niektóre asteroidy i komety mogą zawierać znaczące resztki podstawowych związków niezbędnych do powstania życia w odpowiednich warunkach.  W przestrzeni kosmicznej są one chronione przez warstwę lodu i innych minerałów, natomiast w odpowiednich warunkach zostają uwolnione. Naukowcy, przedstawili również dowody, które wykluczałyby zanieczyszczenie meteorytów witaminą B3 pochodzącą z Ziemi. Po pierwsze oprócz wykorzystywanej przez żywe organizmy formy znaleziono szereg izomerów witamy B3, które są niezmiernie rzadkie na Ziemi i nie są produkowane przez organizmy żywe. Po drugie korelacja pomiędzy stężeniem witaminy B3, a wpływem wody na kształtowanie się asteroid jest zbyt dokładna  aby mogło być to przypadkowe.

 

Tego typu badania całkowicie zmieniają spojrzenie naukowców na dostępność biomolekuł w pierwotnych warunkach, w których powstało życie na Ziemi. Dodatkowo potwierdzają coraz większy wpływ czynników pozaziemskich na jego powstanie. Oprócz tego pozwalają na coraz śmielsze przekonanie, że powstanie życia na innych planetach we wszechświecie mogło być łatwiejsze niż nam się wydaje.

KOMENTARZE
Newsletter