Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pterostilben jest związkiem pochodzenia roślinnego, występującym w wielu owocach takich jak: jagody, borówki i winogrona. Związek ten wykazuje szereg aktywności biologicznych, obejmujących m.in. działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Sugeruje się, że jako naturalny składnik pożywienia o szerokim zakresie działania, zarówno na poziomie komórki, jak i całego organizmu, pterostilben mógłby zostać wykorzystany w profilaktyce i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. Jednak najbardziej intrygujące jest jego potencjalne działanie chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe.

 

Podjęte w pracy badania miały na celu ocenę wpływu pterostilbenu na wzrost komórek nowotworowych o różnym pochodzeniu. Wykorzystane w doświadczeniach komórki pochodziły z nowotworów sutka (linia SKBR3), jelita grubego (linia SW1116), jajnika (linia SKOV3) oraz czerniaka (linia C32).

W badaniach oceniano wpływ pterostilbenu (5-75 μm) na wzrost komórek nowotworowych po 72 h przy użyciu testu z sulforodaminą B. Test ten oparty jest na założeniu, że ilość białka w hodowli jest wprost proporcjonalna do liczby komórek. Następnie wyznaczono wartość IC50, czyli takie stężenie, przy którym następuje zahamowanie wzrostu komórek o 50%. Zaobserwowano, że pterostilben hamował wzrost komórek wszystkich badanych linii, a jego działanie było zależne od stężenia. Jednocześnie wykazano, że linie komórkowe różniły się wrażliwością na jego działanie.  Spośród badanych komórek największą wrażliwością na pterostilben charakteryzowały się komórki czerniaka, a najniższą – komórki nowotworowe jelita grubego.

Otrzymane wyniki są obiecujące, gdyż pozwalają przypuszczać, że pterostilben, ze względu na swoje właściwości antyproliferacyjne, mógłby w przyszłości znaleźć zastosowanie w chemoprewencji i terapii nowotworów. Jednak w tym celu konieczne jest prowadzenie dalszych badań.

 

 

Autorzy projektu:
Aleksandra Szewerniak,
Joanna Wawszczyk

 

 

Praca konkursowa w ramach konferencji International Medical Congress of Silesia 2017, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter