Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wysokie parametry czułości i swoistości testów diagnostycznych Urteste na raka trzustki
Wysokie parametry czułości i swoistości testów diagnostycznych Urteste na raka trzustki

Urteste S.A., biotechnologiczna spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu, otrzymała raport końcowy z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka trzustki (PANURI). Badanie przeprowadzone w grupie 322 uczestników przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) wykazało czułość i swoistość testów na poziomie odpowiednio 95,6% i 95,5%.

 

 

Eksperyment medyczny był przeprowadzony w 13 ośrodkach klinicznych. Celem badania była ocena parametrów czułości i swoistości testu oraz porównanie czułości i swoistości testu względem markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki. W eksperymencie medycznym uczestniczyły 322 osoby w trzech grupach: pacjenci z rakiem trzustki, pacjenci z zapaleniem trzustki, zdrowi ochotnicy. W przeprowadzonym badaniu testu diagnostycznego na raka trzustki uzyskano wysoką czułość wynoszącą 95,6% oraz wysoką swoistość wynoszącą 95,5% w grupie chorych na raka trzustki względem zdrowych osób. Badanie wykazało korelację wyników PANURI z wynikami stosowanego w diagnostyce prostaty testu CA19-9 wynoszącą 67,6%. Stosunkowo niewielka korelacja wynika z faktu, iż czułość markera CA19-9 jest na niskim poziomie i wyniosła w badaniu PANURI 66,1%.

– PANURI jest priorytetowym projektem Urteste, ponieważ naszym zdaniem ma największy potencjał komercyjny wynikający z dużej potrzeby medycznej oraz braku dostępności na rynku prostego, taniego i bezinwazyjnego testu, który wykrywałby nowotwór trzustki na wczesnym etapie rozwoju. Przeprowadzony eksperyment medyczny potwierdza bardzo wysokie parametry czułości i swoistości naszego testu. Głęboko wierzymy, że test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnej diagnostyki raka trzustki. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem badania klinicznego, które posłuży do certyfikacji wyrobu medycznego, co z kolei umożliwi wprowadzenie produktu na rynek – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i prezes zarządu Urteste. Nowotwór trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Według statystyk średni okres przeżycia od momentu diagnozy nowotworu trzustki wynosi 8 miesięcy. Według raportu „Global Cancer Statistics 2020” w 2020 r. na świecie odnotowano 496 tys. nowych przypadków chorych na raka trzustki oraz 466 tys. zgonów spowodowanych tym rodzajem nowotworu.  

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy wyniki dwóch niezależnych eksperymentów medycznych: EASY-TEST (rak prostaty) oraz PANURI (rak trzustki). Oba badania przeprowadzone na grupie blisko 500 uczestników potwierdzają wysokie parametry czułości i swoistości naszych testów. Wyniki uzyskane w niezależnych laboratoriach są zbieżne z wynikami badań z laboratorium Urteste i potwierdzają słuszność dalszego rozwoju naszej platformy technologicznej do wczesnej diagnostyki kilkunastu najczęściej występujących nowotworów – mówi prof. Adam Lesner, główny pomysłodawca projektu, współzałożyciel i przewodniczący Rady Naukowej Urteste. Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/badanie-pojemnik-na-mocz-mocz-1006793/

KOMENTARZE
Newsletter