Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zielone światło dla kontynuacji eksperymentu medycznego terapii SM w Polsce
Zielone światło dla kontynuacji eksperymentu medycznego terapii SM w Polsce

Spółka Ongeno, z portfela JR HOLDING, podpisała z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie umowę o współpracy na wykonanie eksperymentu medycznego, pod nazwą „Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)”. Umowa umożliwi kontynuację trwającego od 2014 r. eksperymentu, przez objęcie nim kolejnych sześciu pacjentów.

 

 

Wysoka skuteczność

Stwardnienie rozsiane to obecnie jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, jak dotąd nieuleczalna. Dostępne terapie farmakologiczne polegają na stałym przyjmowaniu leków i jedynie modyfikują i spowalniają przebieg choroby. Terapia opracowana przez dr. n. med. Wojciecha Orłowskiego to pierwsza na świecie metoda leczenia SM. W pierwszej części eksperymentu w 2014 r. wzięło udział czterech pacjentów, którzy doświadczyli znaczących efektów poprawy, zmniejszenia niepełnosprawności, braku rzutów i postępów choroby. Umożliwiło to im powrót do normalnej aktywności życiowej i zawodowej. Po siedmiu latach terapia została bardzo wysoko oceniona pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.

 

Jak przebiega terapia?

Po kwalifikacji od pacjenta pobiera się od 50 do 100 ml szpiku kostnego z kości miednicy, następnie poddaje się procesowi oczyszczania według protokołu opracowanego przez dr. n. med. Wojciecha Orłowskiego, po czym wypreparowany, unikalny, o bardzo wysokim potencjale terapeutycznym skład komórek macierzystych podawany (przeszczepiany) jest pacjentowi dożylnie. Pacjent hospitalizowany jest jedynie od 2 do 7 dni. Nie stwierdzono powikłań, schorzeń lub dolegliwości spowodowanych zastosowanym leczeniem. – Jest to pierwsza na świecie terapia, która rzeczywiście leczy cierpiących na stwardnienie rozsiane, powodując cofnięcie się objawów choroby. Pierwsze cztery osoby poddane tej terapii w 2014 r. doświadczyły spektakularnego zmniejszenia niepełnosprawności i praktycznie powróciły do zdrowia. Z ich relacji wynika, że pacjenci określają się jako właściwie zupełnie zdrowi. Chcemy, aby pacjenci zostali poddani terapii w ciągu sześciu miesięcy, będzie to jednak zależało też od przebiegu pandemii COVID-19, która niestety wpływa również na możliwości prowadzenia eksperymentów medycznych – mówi Maciej Mikołajczyk, doradca zarządu Ongeno.

 

Kontynuacja eksperymentu

Podpisana umowa umożliwi zastosowanie terapii u kolejnych sześciu pacjentów. Szpital w Lublinie dokona rekrutacji oraz oceny klinicznej pacjentów, będzie ich hospitalizować, przetworzy szpik kostny według dostarczonego protokołu oraz dokona przeszczepu. Eksperyment jest w 100% finansowany ze środków Ongeno. Ponadto firma dostarczy wszelkich produktów, odczynników i materiałów oraz urządzenie potrzebne do realizacji procedur eksperymentu w celu przeprowadzenia przewidzianej protokołem właściwej separacji/selekcji komórek macierzystych szpiku kostnego, a także zapewni odpowiednie certyfikowane szkolenia jego prawidłowej obsługi. Urządzenie będzie działać w systemie zamkniętym, a więc niemożliwe będzie wniknięcie do przetwarzanego materiału bakterii czy zanieczyszczeń. Zarówno wszystkie części urządzenia mające styczność z pobranym materiałem, jak i odczynniki używane w trakcie pracy urządzenia będą zawsze jałowe i jednorazowe. Wszelkie pozostałe urządzenia konieczne do realizacji procedur eksperymentu stanowią własność Szpitala. – Bardzo cieszy nas podpisanie umowy, które było przygotowywane od pewnego czasu. Oznacza to zielone światło dla kontynuacji realizacji tego nowatorskiego eksperymentu. Jest to jeden z najbardziej obiecujących projektów ze wszystkich prowadzonych w spółkach z portfela JR HOLDING. Szczególne ważne jest to, że jest nie tylko dużą szansą biznesową, co oczywiście ważne dla inwestorów, ale terapia ta może stać się światowym przełomem i znacząco zmienić sytuację cierpiących na tę ciężką chorobę, jaką jest stwardnienie rozsiane. Możliwość udziału w tym projekcie daje nam wielką satysfakcję – podsumowuje January Ciszewski, prezes JR HOLDING.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/kciuk-ulubiony-r%C4%99ka-rami%C4%99-uchwyt-422147/

KOMENTARZE
Newsletter