Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Adamed Pharma zwiększa moce produkcyjne w Pabianicach
Adamed Pharma zwiększa moce produkcyjne w Pabianicach

W Pabianicach trwa rozbudowa jednego z najnowocześniejszych w polskiej farmacji Centrum Produkcyjno-Logistycznego. Dzięki tej inwestycji firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed Pharma S.A. zwiększy bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. Poprzez rozwój zakładu w Pabianicach, Adamed podniesie swoje zdolności produkcyjne z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 r., do 4 mld w 2027 r. oraz zwiększy poziom automatyzacji i robotyzacji procesów. Generalnym wykonawcą zakończonego I etapu prac jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Zdjęcia: Biuro Prasowe ALSTAL Grupa Budowlana

Innowacje i inwestycje są filarami strategii rozwoju Adamed Pharma S.A. Obejmują badania i rozwój nowoczesnych terapii, a także rozwój infrastruktury laboratoryjnej i technicznej oraz unowocześnianie procesów przemysłowych. Rozbudowa zakładu w Pabianicach jest jednym z kluczowych elementów tych działań. Inwestycja, której koszt przekroczy 300 mln zł, przyniesie zwiększenie mocy i możliwości produkcyjnych oraz zdolności magazynowych, a także digitalizację procesów logistycznych, produkcyjnych i jakościowych. Pierwszy etap rozwoju Centrum w Pabianicach objął budowę i uruchomienie dwóch zintegrowanych obiektów magazynu gotowych wyrobów i materiałów farmaceutycznych oraz centralnej pakowni o łącznej kubaturze 160 tys. m3 oraz powierzchni użytkowej prawie 19 tys. m2 wykonanych w standardzie farmaceutycznym. Uruchomienie nowego magazynu pozwoli trzykrotnie zwiększyć liczbę miejsc paletowych w Adamedzie. Przed uruchomieniem inwestycji firma dysponowała 10 tys. miejsc składowania, a po otwarciu obiektu będzie to łącznie wielkość 34 tys. Dzięki reorganizacji i digitalizacji procesów logistycznych trzykrotnie skróci się czas przyjmowania dostaw towarów i materiałów oraz poprawi się jakość obsługi logistycznej klientów firmy, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowa pakownia pozwoli natomiast zwiększyć zdolności produkcyjne oraz poziom standaryzacji i efektywności procesów pakowania produktów leczniczych, w tym ich serializację i agregację.

Strategicznym priorytetem działań Adamed Pharma S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego, a plan na jego osiągniecie pozostaje niezmienny – to inwestycje i rozwój. Adamed Pharma w ciągu ostatnich dwóch dekad przeznaczył na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową ponad 1,9 mld zł. Do 2025 r. planuje wydatkować kolejny 1 mld zł na inwestycje. Waga zabezpieczenia łańcucha dostaw oraz krajowego przemysłu farmaceutycznego została uwidoczniona bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, poprzez kryzys pandemii, a także działania wojenne tuż za naszą wschodnią granicą i wynikające z nich dynamiczne zmiany geopolityczne. – Rozbudowa Centrum wpisuje się w strategię rozwoju oraz idee Adamedu, które obejmują gwarancję bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Dzięki zintegrowanemu programowi rozbudowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego dwukrotnie zwiększymy nasze zdolności produkcyjne. Pozwoli nam to skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i stale zabezpieczać dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii dla polskich pacjentów – mówi Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny i członek zarządu Adamed Pharma S.A.

Generalny Wykonawca, firma ALSTAL Grupa Budowlana, zakończył już prace budowlane oraz montaż nowoczesnego sprzętu i technologii, która pozwoli na uruchomienie obiektu. W budynku pakowni trwają jeszcze prace związane z testami systemów, montażem ciągów pakujących oraz specjalistycznego wyposażenia, których zakończenie przewidywane jest na styczeń 2023 r. Zgodnie z planem, docelowo zainstalowanych zostanie 12 linii pakujących. – Inwestycja zrealizowana dla Adamed Pharma jest niezwykle ważna dla naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę, jaką funkcję będzie pełnił wybudowany obiekt. Wszystkie prace przebiegły prawidłowo i zostały zrealizowane w terminie. Obecnie inwestor wyposaża cały obiekt według najwyższych branżowych standardów. Jestem przekonany, że już niedługo spotkamy się wspólnie na otwarciu obiektu. Chcę serdecznie podziękować inwestorowi za dotychczasową dobrą współpracę i partnerstwo w realizacji zadania, a także pracownikom i współpracownikom ALSTAL za zaangażowanie, bez którego nie osiągnęlibyśmy założonych celów – podsumowuje Jarosław Szczupak, prezes zarządu ALSTAL Grupa Budowlana.

KOMENTARZE
Newsletter