Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Europie? Koncepcja instytutów badawczych międzynarodowego konsorcjum EU-LIFE
Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Europie? Koncepcja instytutów badawczych międzynaro

EU-LIFE, konsorcjum zrzeszające 14 wiodących europejskich instytutów z dziedziny nauk o życiu, ogłasza koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowania Europy na kolejne kryzysy zdrowotne, powstałą w oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19.

 

 

 

Obecna pandemia COVID-19 dramatycznie uwidoczniła, jak podatne na zagrożenia jest bezpieczeństwo zdrowotne w Europie. Zdrowie i dobre samopoczucie obywateli krajów europejskich wymaga długoterminowej wizji i lepszej współpracy między tymi krajami, co docelowo pozwoli lepiej przygotować się i reagować na przyszłe potencjalne zagrożenia i kryzysy zdrowotne. Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Jest to konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy.

Wieloletnie ramy finansowe UE (WRF, ang. MFF) muszą w większym stopniu koncentrować się na bezpieczeństwie zdrowotnym i wzmocnić jego podstawy. Ostatni wniosek Komisji Europejskiej w sprawie WRF uwzględnia powyższe postulaty, ale oczywistym jest, że przyznane fundusze są niewystarczające, aby dokonać pilnych inwestycji w badania naukowe i innowacje, które są potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia. Tym samym, wzywamy do bardziej zintensyfikowanej współpracy, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym i globalnym, w zakresie badań i innowacji, infrastruktury, interoperacyjności danych, doradztwa naukowego oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

René Medema, przewodniczący EU-LIFE i dyrektor Holenderskiego Instytutu Onkologii, mówi: – Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli Europy, państwa członkowskie UE muszą zwiększyć inwestycje w programy badawczo-rozwojowe wysokiego ryzyka oraz wesprzeć przemysł farmaceutyczny. Łącząc tylko te dwa aspekty, możemy skutecznie zaspokoić potrzeby medyczne obywateli Europy.

– Za każdym razem, gdy pojawia się nowy globalny kryzys, wszyscy szukamy rozwiązań w nauce, ponieważ wiemy, że istniejące rozwiązania dotyczące poprzednich kryzysów, jak np. AIDS, wynikają z badań opartych na odkryciach. Dlatego wzywamy Radę Europejską do wsparcia budżetu programu „Horyzont Europa” i zapewnienia niezbędnych zasobów do prowadzenia badań opartych na odkryciach – apeluje Marta Agostinho, koordynator EU-LIFE.

Pełna treść oświadczenia: How to ensure health safety in Europe? The vision of EU-LIFE research institutesThe vision of EU-LIFE research institutes

 

Konsorcjum EU-LIFE

Konsorcjum EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. EU-LIFE realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Członkowie konsorcjum są wiodącymi instytutami badawczymi w swoich krajach, cieszącymi się również międzynarodową sławą dzięki wysokiej jakości prowadzonych badań, szerokiemu transferowi wiedzy i rozwijaniu talentów. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów UE. Od stycznia tego roku w Konsorcjum mamy też polski akcent w postaci Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 

KOMENTARZE
Newsletter