Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak zwiększać samodzielność pacjentów po udarach, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz z chorobami centralnego układu nerwowego?
Ośrodek Samodzielni serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt: „Jak zwiększać samodzielność pacjentów po udarach, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz z chorobami centralnego układu nerwowego”. Warsztaty odbędą się w sobotę, 22 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00-17.00 w ośrodku Terapia neurologiczna Samodzielni w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18. Udział w warsztatach jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie www.samodzielni.com.pl/warsztaty lub telefonicznej pod nr 22 658 14 64. Liczba miejsc jest ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Terapia neurologiczna Samodzielni pomaga i uczy chorych i ich bliskich w zrozumieniu czym jest choroba neurologiczna i zdobyciu praktycznej wiedzy i umiejętności, jak postępować, aby zwiększać samodzielność chorego. W ramach warsztatów odbędą się wykłady i prezentacje na temat wymagań, jakie stawia choroba neurologiczna, komunikacji z pacjentem, diety wspierającej regenerację układu nerwowego, metod przywracania sprawności chodu i chwytu oraz nauki czynności dnia codziennego. Pacjenci i ich bliscy będą też mogli wziąć udział w instruktażach prawidłowego sadzania i przesadzania pacjenta oraz ubierania i rozbierania, a także indywidualnie porozmawiać z terapeutami i innymi specjalistami. 

--

W Polsce odnotowuje się 60 do 70 tys. udarów mózgu rocznie. Śmiertelność wynosi 40%, a spośród osób, które przeżywają udar - 70% pozostaje niepełnosprawna. W większości przypadków udar pozostawia po sobie trwały ślad w postaci różnie objawiającej się niepełnosprawności, która prowadzi do izolacji społecznej i zawodowej. Udar mózgu jest więc istotnym problemem medycznym i społecznym.

Głównym celem rehabilitacji po udarze jest odzyskiwanie samodzielności – początkowo w zakresie czynności dnia codziennego, a następnie, o ile to możliwe, powrotu do życia społecznego i zawodowego. Realizacji tego celu nie sprzyja ograniczony dostęp do rehabilitacji w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz brak wystarczającej liczby wyspecjalizowanych placówek medycznych.

Po skorzystaniu z przysługującej pacjentowi rehabilitacji wczesnej, prowadzonej w ciągu roku od zachorowania przez okres do 16 tygodni w roku i rehabilitacji wtórnej w kolejnych latach, trwającej do 6 tygodni w roku, pacjent pozostaje zdany na własne możliwości i wsparcie rodziny.

Zaangażowanie się bliskich osób w opiekę nad pacjentem często zmienia sposób funkcjonowania całej rodziny i wymaga od jej członków podporządkowania znacznej części życia nowym wymaganiom. Stają oni przed koniecznością nauczenia się, jak dbać o niepełnosprawnego członka rodziny, jak zapewnić mu wsparcie mentalne, odpowiednią dietę i dalsze leczenie. Brak wiedzy na ten temat i trudności w sprostaniu sytuacji, w jakiej się znaleźli odbija się często na życiu całej rodziny. Zaangażowanie w opiekę nad osobą niepełnosprawną obciąża fizycznie, a brak umiejętności często prowadzi do przeciążeń i kontuzji. Niejednokrotnie opieka nad chorym wymaga też rezygnacji z aktywności zawodowej czy własnych zainteresowań, a także staje się źródłem konfliktów międzyludzkich. Nikt nie uczy jak sobie z tym wszystkim poradzić i zachować możliwie wysoki komfort funkcjonowania.

Terapia neurologiczna samodzielni to ośrodek stworzony wyłącznie dla pacjentów neurologicznych – po udarach, uszkodzeniu nerwów obwodowych, urazach czaszkowo-mózgowych, ze Stwardnieniem Rozsianym, Chorobą Parkinsona i innymi chorobami centralnego układu nerwowego. Wyróżnikami ośrodka jest specjalizacja w terapii neurologicznej, kompleksowość terapii, zespół wybitnych specjalistów, najnowsze metody i technologie oraz indywidualne podejście do pacjenta.

Załączniki
KOMENTARZE
news

<Lipiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter