Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medycyna i farmacja na miarę XXIw.
Medycyna i farmacja należą do tych dziedzin nauki, w których ustawiczne kształcenie i aktualizacja wiedzy są nieodzownym elementem pracy, gwarantującym „pozostanie w obiegu”. Nowe technologie, takie jak telemedycyna i teleopieka, wynalazki polskich naukowców, czy też aktualizacje w prawie, mogą stanowić istotny problem w nadążaniu za dynamicznie zachodzącymi zmianami w branży. Jak do obecnej sytuacji ustosunkowali się organizatorzy medycznych i farmaceutycznych targów WIHE?


Leczenie na odległość – to już nie fikcja

Diagnostyka i konsultacje z odległych miejsc, rehabilitacja pod zdalnym nadzorem specjalisty, wreszcie EKG przez telefon – brzmi jak sceny z filmu sci-fi? Niekoniecznie – takie rozwiązania przestają być już tylko wizją przyszłości lub obrazem technologii obcych cywilizacji, choć swój początek rzeczywiście miały w kosmosie. Za początki telemedycyny uznaje się kontrolowanie funkcji życiowych pierwszych astronautów, a miało to miejsce już pod koniec lat 50 XX wieku.

Całodobowy dostęp do konsultacji lekarskich przez 365 dni w roku, brak niekończących się kolejek, korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów z całego świata są niewątpliwie marzeniem każdego pacjenta, zwłaszcza tego, który z pomocy lekarskiej, ze względu na swój stan zdrowia czy wiek, korzysta regularnie.

Telemedycynie i teleopiece w kontekście leczenia osób w wieku senioralnym poświęcona będzie konferencja organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Izbę Gospodarczą Medycyna Polska. Wśród gości nie zabraknie znamienitych postaci ze świata medycyny – swoją obecność zapowiedzieli już m.in. Michał Szczerba (Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej), Władysław Kosiniak-Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej), Piotr Warczyński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia), czy  Ryszard Olszanowski (V-ce Przewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej i Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska). Wydarzenie zapowiedziane jest na 8 października 2014.

Nowe technologie w farmacji – sukces polskich naukowców

O tym, że Polacy mają na swoim koncie wiele osiągnięć w różnych dziedzinach nauki, nikogo nie trzeba przekonywać. Do ostatnich sukcesów należy opracowanie optycznego systemu kontroli powierzchni i geometrii nakrętek na butelkach farmaceutycznych.

Pomiar kontrolny wykonuje się z wykorzystaniem zwierciadła stożkowego. W trakcie pomiaru głowica jest opuszczana i obejmuje badany obiekt. Zastosowanie zwierciadła stożkowego umożliwia rejestrację zdjęcia 360’ badanego obiektu z wykorzystaniem jednej kamery. Co więcej, umożliwia ono transformację obrazu 360’ do płaszczyzny i w konsekwencji obserwację obiektu z góry. Zarejestrowany obraz poddawany jest analizie, która umożliwia kontrolę jakości defektów kapsla, uszkodzenia nakrętki, czy też poprawności zamocowania paska zabezpieczającego.

Opracowane przez firmę KSM VISION Sp. z o.o. urządzenie Inspect 360’+ zostało już zgłoszone do urzędu patentowego. Ten fakt cieszy tym bardziej, że założycielami firmy są studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej.

Wynikom pracy „młodych zdolnych” będzie można się bliżej przyjrzeć podczas trzech dni październikowych targów WIHE, na których KSM VISION Sp. z o.o. zaprezentuje autorski aparat.

Zmiany, zmiany...

Zmieniające się postawy pacjentów oraz Ustawa Refundacyjna nie pozostają lekarzom obojętne. Ich odpowiedzią na zmiany jest chociażby ewolucja trendów preskrypcyjnych, które mają z kolei wpływ na sprzedaż konkretnych grup leków w aptekach. Temat ten zostanie poruszony podczas jednej z prelekcji na targach WIHE, skierowanej do właścicieli firm farmaceutycznych.

„Wskazane zostaną grupy leków, dla których spadły całkowite liczby przepisywanych i realizowanych w aptekach opakowań i zmieniła się w istotny sposób struktura preskrypcji w zakresie poszczególnych kategorii odpłatności. W szczególności omówione będą takie, dla których znacząco wzrósł segment recept pełnopłatnych.” – mówi Bogdan Falkiewicz, prezes firmy Sequence, organizatora panelu.

„Równocześnie przedstawione zostaną zmiany udziału poszczególnych specjalizacji (w szczególności lekarzy POZ) w preskrypcjach dla leków wysokospecjalistycznych i z rynków umiarkowanie specjalistycznych. Zaobserwujemy także zjawiska zmiany klasyfikacji pacjentów do różnych grup refundacyjnych, związane z restrykcjami refundacyjnymi ze strony płatnika publicznego” – dodaje.

Kolejną propozycją firmy Sequence na targi WIHE jest dedykowany farmaceutom wykład dotykający kwestii koszyka zakupowego pacjentów w aptekach.

„W ramach wystąpienia przedstawione zostaną wyniki analiz zmian wartości, podziału pomiędzy główne kategorie regulacyjne (Rx, OTC) i odpłatnościowe produktów kupowanych przez pacjentów w aptekach od roku 2011 do dnia dzisiejszego. Wskazane zostaną także kategorie, które najbardziej (ilościowo) ucierpiały w wyniku działania Ustawy Refundacyjnej” – mówi Falkiewicz.

Do zobaczenia na targach!

Wszystkie powyższe wydarzenia są tylko częścią programu targów WIHE Hospital i WIHE Pharmacy, które odbędą się w dniach 8-10 października 2014 roku, w Centrum EXPO XXI w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Więcej informacji na stronach www.wihepharmacy.pl i www.wihehospital.pl

KOMENTARZE
Newsletter