Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Minerały do suplementów diety
Organizm ludzki zazwyczaj otrzymuje odpowiednie ilości witamin i minerałów z pożywienia; z różnych powodów jednak dodatkowe przyjmowanie minerałów poprzez suplementy diety może nieraz okazać się konieczne. Do objawów niedoborów mogą prowadzić w szczególności: źle zrównoważona dieta uboga w składniki odżywcze, różne choroby, a także zwiększone zapotrzebowanie w pewnych fazach życia, jak np. ciąża. Podobne skutki może mieć także mieszkanie w obszarze, w którym pewne minerały występują w bardzo małych ilościach. Właśnie to jest często przyczyną niedoboru żelaza, jodu i selenu. Regularne przyjmowanie odpowiednich suplementów diety może zapobiec niedoborom minerałów lub zrekompensować je.

 

Stosowanie witamin i minerałów w suplementach diety jest regulowane przez Dyrektywę (WE) nr 2002/46, natomiast kwestia wzbogacania środków spożywczych regulowana jest przez Rozporządzenie (WE) nr 1925/20061, 2.

Wapń

Wapń jest obecny w ludzkim organizmie głównie w postaci hydroksyapatytu wapnia zawartego
w zębach i kościach. Oprócz tego, wapń pełni ważną rolę w stymulowaniu nerwów i mięśni. Niedobór wapnia może zatem powodować skurcze mięśni. Oprócz tego, różne procesy wydzielania są możliwe wyłącznie w obecności wapnia, np. uwalnianie insuliny przez komórki beta trzustki7.

 

Naturalnymi źródłami wapnia są przede wszystkim produkty mleczne, jednak różne warzywa oraz woda pitna także zawierają pewne ilości wapnia. Niestety wapń pozyskiwany z pokarmu ma stosunkowo niską biodostępność, wynoszącą około 30 - 50 %.

 

Regularne przyjmowanie suplementów diety zawierających wapń może zatem ułatwić osiągnięcie referencyjnych wartości wskazanego dziennego spożycia, które wynosi 800 mg dziennie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/20113. Dzienna dawka na tym poziomie wymaga przyjmowania minerału w dobrze przyswajalnej formie. Firma Dr. Paul Lohmann® posiada w swoim asortymencie odpowiednie związki w różnych formach aplikacji, od tabletek po produkty w płynie. Na przykład, w tym drugim przypadku, świetny jest produkt o nazwie mleczan wapnia PLUS. Do tego zastosowania doskonale nadają się przede wszystkim L-pidolany mineralne o dobrym stopniu biodostępności, w tym między innymi L-pidolan wapnia i glicerofosforan wapnia.

Magnez

Magnez występuje w tkankach roślinnych jako centralny atom chlorofilu, dlatego wszystkie warzywa zielone stanowią ważne źródło tego pierwiastka.

 

Magnez jako ważny kofaktor bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, magnez zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto, magnez przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i czynności mięśni oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu kości i zębów4.

 

W ramach suplementów diety, Dr. Paul Lohmann® oferuje szereg soli magnezu, w tym cytryniany, węglany, glukoniany, mleczany, diglicyniany (chelaty metali) oraz asparaginiany.

Cynk

Od obecności cynku zależy ponad 300 reakcji enzymatycznych zachodzących w ludzkim organizmie. Cynk zyskał szczególne znaczenie w ostatnich latach z powodu jego pozytywnego wpływu na układ odpornościowy. Ze względu na jego dobroczynne działanie na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego10, związki cynku dostępne bez recepty oraz suplementy diety zawierające cynk są często podawane przy przeziębieniach. Badania kontrolowane placebo wykazały, że przyjmowanie cynku znacząco skraca czas trwania choroby5. Ponadto, cynk jest znany jako minerał piękna, ponieważ przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu włosów, skóry i paznokci4.

 

Zdolność organizmu do magazynowania cynku jest stosunkowo niewielka, dlatego zaleca się regularne przyjmowanie tego pierwiastka wraz z żywnością oraz w postaci suplementów diety. Firma Dr. Paul Lohmann® oferuje szeroką gamę soli cynku, w tym octan cynku, diglicynian cynku, cytrynian cynku, glukonian cynku, mleczan cynku, tlenek cynku oraz siarczan cynku.

Żelazo

Żelazo jest najważniejszym pierwiastkiem śladowym dla organizmu ludzkiego pod względem ilościowym. Ilość żelaza ostatecznie wchłaniana z danego produktu spożywczego zależy od jego biodostępności. Żelazo jest dość dobrze przyswajalne z produktów mięsnych, z biodostępnością na poziomie około 10-20%6. Natomiast w roślinnych produktach spożywczych żelazo występuje głównie w formie Fe3+, która nie jest przyswajana. Dostępność biologiczna żelaza z produktów roślinnych jest zatem bardzo niska, zaledwie na poziomie 1-5%. 

 

Przyjmowanie suplementów zawierających żelazo zaleca się przede wszystkim wegetarianom i weganom. Zapotrzebowanie na żelazo jest także zwiększone w okresie wzrostu, dużej aktywności fizycznej oraz u kobiet w ciąży. Firma Dr. Paul Lohmann® oferuje szeroki zakres dobrze przyswajalnych soli żelaza, takich jak siarczan żelaza, mleczan żelaza, glukonian żelaza, fumaran żelaza oraz diglicynian żelaza.

Dr. Paul Lohmann® – partner w innowacyjnych suplementach mineralnych

Asortyment soli mineralnych do suplementów spożywczych firmy Dr. Paul Lohmann® jest dostępny w różnych klasach farmaceutycznych (np. USP lub Ph.Eur.) i spożywczych. Oprócz pierwiastków głównych firma Dr. Paul Lohmann® oferuje także wszystkie ważne pierwiastki śladowe takie jak np. selen, miedź, mangan i inne. Ponadto, mikro-kapsułkowanie soli mineralnych oferuje formulatorom znaczne korzyści: Składniki dotąd nie używane do wzbogacania żywności lub do przetwarzania produktów dietetycznych (np. łatwo przyswajalny siarczan żelazawy, który jest wysoce reaktywny) mogą być teraz używane bez ujemnych implikacji sensorycznych takich jak silny metaliczny smak lub zmiany w kolorze produktu.

 

Bezpośrednio ściśliwe granulaty

Bezpośrednio ściśliwe granulaty (DC) firmy Dr. Paul Lohmann® pozwalają na bezpośrednie przetwarzanie podstawowego materiału do postaci tabletek bez konieczności wcześniejszej granulacji na mokro i przy zmniejszonej potrzebie dodatkowego wiązania. W tym asortymencie znajdują się np.: węglan wapnia, cytrynian trójwapniowy, cytrynian trójmagnezowy czy fumaran żelazawy.

 

Diglicyniany, chelaty mineralne

Chelaty mineralne to cząsteczki o wysoce stabilnej strukturze. Struktura chelatu składa się z dwóch cząsteczek glicyny i jednego centralnego atomu metalu. Struktura chelatu stanowi tarczę ochronną przed zewnętrznymi wpływami takimi jak utlenianie czy inhibitory absorpcji i zwiększa biodostępność obecnego minerału. Asortyment diglicynianów firmy Dr. Paul Lohmann® obejmuje diglicyniany żelaza, wapnia, magnezu, miedzi i manganu, które są dozwolone jako suplementy spożywcze na mocy Dyrektywy (WE) Nr 2002/461.

http://www.lohmann-chemikalien.de/index.php/home-en.html

Źródła
  1. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych
  2. Rozporządzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
  3. Rozporządzenie (UE) Nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  4. Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
  5. Schuchardt, J.P., Hahn, A.: Ernährungsphysiologische Bedeutung von Zink, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 04/2009
  6. Schuchardt, J.P., Hahn, A.: Ernährungsphysiologische Bedeutung von Eisen, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 02/2009
  7. Gröber U., Mikronährstoffe – Beratungsempfehlungen für die Praxis, 2. Auflage, Seite 121-123

 

 

Dr. Paul Lohmann GmbH KG

Hauptstrasse 2

31860 Emmerthal

Niemcy

E-mail: sales@lohmann4minerals.com

www.lohmann4minerals.com

KOMENTARZE
Newsletter