Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy kandydat na lek w chorobie Alzheimera

Lek przeciwzapalny, znany jako 3,6-ditiopomalidomid (DP), zmniejszył spadek zdolności poznawczych w badaniach przedklinicznych. Naukowcy z National Institute on Aging (NIA) przedstawili dane, wskazujące na redukcję stanu zapalnego w mózgu badanych myszy po przyjęciu potencjalnego leku. Wskazuje to na kluczową rolę neurozapalenia w patogenezie choroby Alzheimera (AD).

 

 

W jaki sposób sprawdzono skuteczność leku? Aby zbadać, czy stan zapalny jest bezpośrednio związany z utratą funkcji poznawczych, naukowcy stworzyli mysi model choroby Alzheimera, który wytwarzał do pięciu razy więcej płytek beta-amyloidowych niż normalnie. Powstawanie blaszek amyloidowych jest charakterystycznym objawem choroby Alzheimera. Leczenie pozwoliło także na zwiększenie liczby połączeń neuronalnych w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć. U myszy, którym podawano DP, zaobserwowano poprawę funkcji motorycznych oraz zmniejszenie zachowań lękowych. 

 

Wpływ przewlekłego stanu zapalnego na funkcje poznawcze

Starzenie się jest związane z zaburzeniem homeostazy organizmu oraz powstawaniem przewlekłego stanu zapalnego. AD jest przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną, bardzo silnie powiązaną ze starzejącą się populacją. To właśnie starszy wiek w głównej mierze predysponuje do rozwoju choroby Alzheimera. Klinicznie charakteryzuje się ona stopniowym pogorszeniem funkcji poznawczych oraz pamięci. Reaktywne formy tlenu (ROS) odgrywają kluczową rolę w powstawaniu stanu zapalnego w mózgu. Podwyższony poziom ROS prowadzi do uszkodzenia lipidów, białek czy DNA. Ponadto zwiększone ich stężenie koreluje z podwyższonym stężeniem cytokin prozapalnych. Oba te czynniki są związane z niską sprawnością poznawczą u osób starszych.

Etiologia neurodegeneracji w AD jest złożona i zależna od wielu czynników. Rola stanu zapalnego mózgu jest obecnie dobrze poznana i może pełnić ważną funkcję w rozwoju choroby Alzheimera. Dodatkowo niska aktywność fizyczna i niezdrowa dieta mogą prowadzić do nasilenia stanu zapalnego w organizmie. Istnieje ogromny potencjał terapii skierowanych na układ immunologiczny w AD, dlatego ważne jest zidentyfikowanie etapów zapalenia powiązanych z każdą fazą rozwoju AD. Takie działania są w stanie ukierunkować podejście terapeutyczne w celu opóźnienia postępu choroby Alzheimera i lepszego komfortu życia pacjentów. 

Regulacja neurozapalenia może dostarczać wiele potencjalnych celów dla leków. Nowo zsyntetyzowany DP zmniejsza syntezę TNF-α w osoczu, hipokampie i korze mózgowej oraz łagodzi apoptozę neuronów. Oprócz tego obniża stężenie białek prozapalnych. Badania na zwierzętach z zastosowaniem DP potwierdzają tezę, że lek zasługuje na dalszą ocenę pod kątem potencjalnej skuteczności w terapii choroby Alzheimera oraz innych chorób neurodegeneracyjnych.

Źródła

1. Drug Candidate Reduced Brain Inflammation and Protected Against Cognitive Decline in Alzheimer’s Mouse Model, Neuroscience News.

2. Role of chronic neuroinflammation in neuroplasticity and cognitive function: A hypothesis - Lecca - - Alzheimer's & Dementia, Wiley Online Library.

3. Onyango IG, Jauregui GV, Čarná M, Bennett JP Jr, Stokin GB. Neuroinflammation in Alzheimer's Disease. Biomedicines. 2021.

4. Lin CT, Lecca D, Yang LY, et al. 3,6'-dithiopomalidomide reduces neural loss, inflammation, behavioral deficits in brain injury and microglial activation. Elife. 2020.

5. Huang PS, Tsai PY, Yang LY, et al. 3,6'-Dithiopomalidomide Ameliorates Hippocampal Neurodegeneration, Microgliosis and Astrogliosis and Improves Cognitive Behaviors in Rats with a Moderate Traumatic Brain Injury. Int J Mol Sci. 2021.

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/choroba-alzheimera-demencja-senior-6690308/

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter