Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowy, złożony lek w leczeniu jaskry zatwierdzony przez EMA
Novartis wprowadza na rynek nowy lek na jaskrę. Już niebawem będzie on dostępny w Europie. Simbrinza została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA). Jest to jedyny w swoim rodzaju lek stosowany w leczeniu jaskry o złożonym składzie.

Simbrinza to zawiesina oczna, w skład której wchodzą dwie najczęściej stosowane w leczeniu jaskry substancje farmaceutyczne: brynzolamid w dawce 10mg/ml oraz winian brymonidyny w dawce 2mg/ml.  Ich działanie polega na obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. Preparat jest wskazany dorosłym, u których monoterapia okazała się niewystarczająca. Dyrektor firmy Alcon (część Novartisu) Jeff George komentuje: „Mamy przyjemność przedstawić jedyne takie połączenie dwóch leków, w skład którego nie wchodzą beta-blokery. Lek będzie pomocny pacjentom zmagającym się z progresywna jaskrą”. Leki blokujące receptory adrenergiczne beta stosowane są często w pierwszym rzucie, jednak ich długotrwałe stosowanie wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi. Poczynając od miejscowych skutków ubocznych takich jak podrażnienie i zapalenie spojówek, poprzez ogólnoustrojowe działanie: zwolnienie akcji serca, niemiarowość, obniżenie ciśnienia tętniczego, pogłębienie niewydolności wieńcowej, skurcz oskrzeli, niewydolność oddechowa. Natomiast składniki Simbrinzy należą do zupełnie odmiennych grup leków. Brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, a brymonidyna to silny, selektywny agonista receptorów adrenergicznych typu α2. Oba środki obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe, poprzez zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej w gałce ocznej.

Schemat dawkowania jest bardzo wygodny dla pacjenta. Wystarczy jedna kropla do chorego oka, dwa razy dziennie. Ułatwione dawkowanie jednego preparatu, zamiast kilku, sprzyja regularności terapii przyczyniając się do zintegrowania terapii przeciwjaskrowej z codziennymi czynnościami pacjenta. Inne zalety takiego złożonego preparatu, to obniżenie częstości występowania ogólnych objawów niepożądanych związane z rzadszym zakraplaniem preparatu, a także zmniejszona ilość konserwantów w porównaniu z zawartością w lekach stosowanych osobno.

Lek przeszedł pomyślnie badania klinicznego, w których wzięło udział 1 450 pacjentów z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi terapii były przekrwienie gałek ocznych oraz miejscowa reakcja alergiczna. Połączenia dwóch substancji (brynzolamidu i brymonidyny) nie zwiększało ryzyka wystąpienia skutków ubocznych w porównaniu z każdym z tych leków osobno.

Simbrinza wejdzie na brytyjski rynek farmaceutyczny w trzecim kwartale 2014 roku. Następnie będzie także dostępna na innych krajach Unii Europejskiej już pod koniec 2014 roku i na początku 2015. Lek został już wcześniej zatwierdzony przez FDA i znajduje się na rynku amerykańskim już od 2013 roku.

Źródła

Informacja prasowa Alcon-Novartis

www.ema.europa.eu

www.pharmatimes.com

Mrozowski T. „Farmakologiczne leczenie jaskry” Nowa Medycyna 2/2007, 22-35

KOMENTARZE
Newsletter