Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Odkryto komórki odpornościowe stymulujące regenerację włókien nerwowych

Badacze z Ohio State University Wexner Medical Center i University of Michigan zidentyfikowali u myszy nowy typ komórek odpornościowych uczestniczących w zapobieganiu śmierci komórek nerwowych, a także naprawie uszkodzonych włókien nerwowych. Wykazano również, że podobne komórki występują u ludzi. Odkrycie daje nadzieje na znalezienie nowych metod terapii stwardnienia rozsianego oraz poważnych uszkodzeń rdzenia kręgowego i mózgu.

 

 

W trakcie testów in vivo z wykorzystaniem myszy naukowcy zaobserwowali nieznany wcześniej typ komórek – granulocytów. Komórki gromadziły się w tylnej komorze oka w reakcji na jego uraz. Nowo zidentyfikowany typ komórek przypomina niedojrzałe neutrofile, wykazując przy tym właściwości neuroprotekcyjne i neuroregeneracyjne. Badania in vivo wskazują na to, że granulocyty te mogą stymulować regenerację aksonów w nerwie wzrokowym. Jednym z prawdopodobnych mechanizmów działania tych komórek jest uwalnianie przez nie mieszanki czynników wzrostu.

Naukowcy wykazali aktywność terapeutyczną nowej podgrupy neutrofili, wstrzykując komórki myszom z uszkodzonym nerwem wzrokowym lub rdzeniem kręgowym. Zwierzęta, którym podano świeżo odkryte granulocyty, wytworzyły nowe włókna nerwowe, podczas gdy osobniki, którym wstrzyknięto dojrzałe neutrofile innych typów, nie wykazywały takiej zdolności regeneracji. Na podstawie tych obserwacji naukowcy stwierdzili, że opisywane komórki stymulują naprawę nerwu wzrokowego oraz rdzenia kręgowego. Dowiedziono również, w trakcie dalszych badań, istnienie ludzkiej linii komórkowej wykazującej podobne cechy, co daje nadzieje na przeniesienie obserwacji laboratoryjnych do praktyki klinicznej.

Odkrycie może stanowić podstawę nowych strategii leczenia umożliwiających powrót do zdrowia pacjentów ze zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi, a także uszkodzeniami spowodowanymi urazami mózgu i kręgosłupa.

Źródła

Sas, A. R., Carbajal, K. S., Jerome, A. D., Menon, R., Yoon, C., Kalinski, A. L., ... & Segal, B. M. (2020). A new neutrophil subset promotes CNS neuron survival and axon regeneration. Nature Immunology, 1-10.

https://www.nature.com/articles/s41590-020-00813-0

https://www.genengnews.com/news/discovery-of-new-immune-cell-type-may-unlock-strategies-against-neurological-disorders-and-cns-damage/

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/denerwowa%C4%87-sie%C4%87-system-nerwowy-2728138/

KOMENTARZE
Newsletter